Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Expert: Bra att cancerfallen ökar igen

Publicerad: 14 februari 2022, 07:21

Bild 1/2  Att mammografiundersökningar har kommit i gång igen efter pandemin är en trolig förklaring till att antalet upptäckta tumörer ökade under förra året. Arkivbild.

Foto: Christine Olsson/TT

Fler svenskar fick en cancerdiagnos i fjol efter en nedgång under pandemins inledning. Positivt, enligt onkologen Johan Ahlgren som anser att färre tumörer missas när människor börjar söka vård som vanligt igen.


Ämnen i artikeln:

HudHudcancerToppnyheterToppnyheter Hud

– Känslan när antalet cancerfall ökar är ju att det inte är bra. Men mot bakgrund av pandemin som gjorde att vi hade en kraftig nedgång av fall under 2020 är det bra. Det betyder att befolkningen söker vård igen och att vård en upptäcker fler tumörer, säger Johan Ahlgren, specialist inom cancer och verksamhetschef på Regionalt Cancercentrum Mellansverige som står bakom rapporten.

Under 2020 sjönk antalet upptäckta tumörer med 6 procent jämfört med året innan. Förklaringen tros vara att många drog sig för att söka vård på grund av smittoläget och att stora delar av screeningverksamheten sattes på paus. Det innebar till exempel att kvinnor inte undersöktes för bröstcancer och för cellförändringar i livmoderhalsen i samma utsträckning som vanligt.

När Regionala Cancercentrum i Samverkan, RCC, nu sammanställt siffror från våren 2021 konstaterar de att antalet upptäckta tumörer nu har ökat och är 1,3 procent högre än våren 2019, alltså innan pandemin.

Ökningen skiljer sig åt mellan olika typer av cancertumörer. Antalet upptäckta hudmelanom, alltså hudcancer, har ökat mest. Däremot har antalet fall av prostatacancer inte ökat utan i stället fortsatt att minska.

– En del i detta kan förklaras av att vi infört nya metoder för diagnos med magnetkameraundersökning. Detta har gjort att vi i högre grad kan sålla bort fall som inte är farliga. Vi minskar det som kallas överdiagnostik, alltså där det blir en cancerdiagnos trots att det inte är säkert att det blir farligt, säger Johan Ahlgren.

Det har funnits en oro för att de cancrar som upptäcks i kölvattnet av pandemin ska vara mer allvarliga på grund av att folk inte sökt vård i tid. Men hittills har det inte kunnat ses i statistiken.

En förklaring till det skulle kunna vara att en majoritet av de som får en cancerdiagnos söker på grund av symtom och att de har fortsatt göra det även under pandemin. De kan till exempel känt en knöl i bröstet eller sett blod i avföringen. De cancertumörer som inte blev diagnosticerade under 2020 kan till stor del ha varit så pass små att de inte hunnit bli farliga på 12 månaders fördröjning.

– Det viktiga är att hitta de tumörer som kan och behöver behandlas innan det är för sent och det verkar hälso- och sjukvården ha klarat av trots den hårda belastningen som pandemin har inneburit.

Petra Hedbom/TT

Läs också: Göran Hägglund föreslås som ny ordförande i Cancerfonden 

Fakta: Cancer i prostata, bröst och hud vanligast

Bland män och totalt är prostatacancer den vanligaste cancersjukdomen, sett till antal insjuknande personer.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Viktigt att veta att det under ett antal år skett en högre rapportering av antalet tumörer på samma individ.

Prostatacancer är den cancerform som orsakar flest dödsfall bland män.

Lungcancer är den cancerform som orsakar flest dödsfall bland kvinnor.

Den diagnosgrupp som ökar mest är hudcancer (exklusive malignt melanom och basalcellscancer).

Fakta: RCC

RCC Mellansverige är ett av sex sjukvårdsregionala cancercentrum vars nationella samverkansorgan kallas RCC i samverkan.

RCC har som uppdrag att arbeta för en bättre och mer jämlik cancervård bland annat genom kunskapsstyrning och patientmedverkan.

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

TT

redaktionen@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev