lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Expert lyfter fram operationsstopp vid spridd njurcancer

Publicerad: 12 juni 2018, 07:30

Åsa Jellvert är onkolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och forskare vid Göteborgs universitet. Foto: Lotta Fredholm

Att patienter med spridd njurcancer bör slippa operation var Asco-kongressens kioskvältare inom uro-onkologi, anser onkolog Åsa Jellvert.

Ämnen i artikeln:

ASCOProstatacancer

LF


Dagens Medicin har rapporterat om den aktuella studien. 

– Det var en kioskvältare som kastar om allt. Några patienter i denna grupp ska fortfarande opereras, men inte alls i den utsträckning vi tidigare har trott, säger Åsa Jellvert, onkolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och forskare vid Göteborgs universitet.

Inom njurcancer var en annan nyhet studien Keynote-427 som utvärderade PD1-hämmaren pembrolizumab som första linjens enkelterapi. Resultaten var från en av kohorterna och de visade på behandlingssvar hos 35 procent hos de drygt 100 patienterna.

Från en annan studie rapporterades en uppdatering vad gällde effekten av angiogeneshämmaren bevacizumab och PD-L1-hämmaren atezolizumab i kombinationsterapi vid spridd njurcancer. Här rapporterades progressionsfri överlevnad öka med fyra månader i median, hos PD-L1 positiva patienter.

– Det kommer mycket nytt vad gäller första linjens terapi vid njurcancer, som kommer att utmana hur vi behandlar i dag. Inte minst med tanke på att dessa läkemedel ger en annan biverkningsprofil, säger Åsa Jellvert.

För prostatacancer rapporterades den finsk-svenska ADRAD-studien. Det är en randomiserad fas 3-studie som utvärderar om cytostatikumet doctaxel ökar biokemiskt definierad sjukdomsfri överlevnad efter strålbehandling vid medel- och högriskprostatacancer.

– Resultaten var negativa och visar att docetaxel inte hade någon effekt. Forskarna refererade en annan studie som undersökt samma sak, RTOG-0521, och där man väntar på långtidsdata, men det är en viktig lärdom, säger Åsa Jellvert.

Vad gällde uppföljande behandling är ett problem att det saknas bra diagnostik för att hitta metastaser, enligt Åsa Jellvert. I dag används avbildning med scintigrafi och datortomografi, och därför var studien PSMA11 intressant, då forskarna här testat en ny isotop, 68 Gallium, i PET-studier med gott resultat. Här väntar man dock på långtidsdata.

– Så här långt ser det bra ut. Om resultaten håller kan detta vara ett sätt att hitta metastaser för att kunna ge behandling med strålning eller cytostatika, säger Åsa Jellvert.

Inom immunterapi finns inte så mycket studier för prostatcancer.

– Det kan finnas subgrupper av patienter som kan ha nytta av sådan behandling. Här är trenden att om sådan behandling ska ges, handlar det om att kombinera med annan slags behandling på grund av den låga svarsfrekvensen, säger hon.

En intressant fas 2-studie  undersökte så kallade parp-hämmare tillsammans med abirateron vid spridd, kastrationsresistent prostatacancer. Tidigare har man trott att parp-hämmare bara har effekt för patienter vars tumörer har defekta DNA-reparationssystem.

– Det här är första studien som visar effekt oavsett detta, och det är viktig information att ta med sig hem, säger Åsa Jellvert.

Vad tycker du om årets Asco-möte, var det givande?

– Asco är intressant, men jag var på Esmo i höstas och det var också väldigt bra. Där presenterades också nya data, så jag tycker att mötena är jämförbara, säger Åsa Jellvert.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev