Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Experter går till botten med olikheter i landet

Publicerad: 5 mars 2009, 09:26

Data från olika register pekar på regionala olikheter i utredningstider, diagnostik och behandling av lungcancer. Nu ska en grupp experter granska orsakerna till skillnaderna.


Dagens Medicin har tidigare berättat om olika skillnader i lungcancersjukvården som finns både inom och mellan landets sjukvårdsregioner, se länkar härintill.

Till exempel visar data från det nationella registret för lungcancer att 34 procent av nydiagnostiserade patienter i Stockholm-Gotlandsregionen får beslut om behandling inom 28 dagar, jämfört med 60 procent i norra sjukvårdsregionen.

Samtidigt pekar data från samma register på att patienter i Stockholm-Gotlandsregionen har högst treårsöverlevnad vid tidig upptäckt cancer, runt 50 procent, medan patienter i norra sjukvårdsregionen har lägst, runt 32 procent.

Tanken är nu att orsakerna till skillnaderna ska bli mer klara. I början av februari bildades en arbetsgrupp med svenska lungcancerexperter som ska analysera olikheterna och komma med förslag på hur de ska jämnas ut. En första rapport från gruppen väntas i början av 2010.

– Vi vill ta detta på allvar. De data som kommit fram i lungcancerregistret är så viktiga att vi måste titta mer noggrant på dem, säger Gunnar Wagenius, docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och ordförande i Svenska planeringsgruppen för lungcancer, som står bakom den nya arbetsgruppen.

En viktig del i arbetet kommer vara att analysera skillnader i utredningstider. Enligt Gunnar Wagenius kan dessa sannolikt till stor del bero på flaskhalsar i vårdkedjan. Han hänvisar till att det ofta tar förhållandevis lång tid för den utredande kliniken att ta hand om remissen, ordna mottagningsbesök, träffa patienten samt att planera in och utföra undersökningar, jämfört med tiden det tar att fatta beslut om behandling efter det att undersökningar utförts.

– Det kan handla om att det är köer till röntgenundersökningar eller att man har låg kapacitet för bronkoskopi. Men en annan förklaring till långa utredningstider kan vara att man helt enkelt är mer noggrann och gör fler typer av undersökningar på vissa sjukhus för att få bättre beslutsunderlag inför behandling. Ytterligare en orsak till skillnader mellan regionerna kan vara att man helt enkelt registrerar fel, säger Gunnar Wagenius.

Arbetsgruppen består av representanter från alla sex sjukvårdsregionerna. Tanken är att kunna lära av varandras arbetssätt.

Gunnar Wagenius lyfter bland annat fram lungkliniken på Universitetssjukhuset Örebro, där man länge jobbat systematiskt för att minska ledtiderna.

I dag får 71 procent av patienterna en diagnos inom 21 dagar från första besöket, en siffra som står sig väl åtminstone inom Uppsala-Örebroregionen.

– För fyra år sedan gick vi igenom hela vårdkedjan för att hitta förbättringsmöjligheter. Att vi lyckats beror på ett stort engagemang från personalen, men också på gott samarbete med röntgenkliniken. Vi är också snabba på att sätta in åtgärder om något moment i kedjan skulle dra iväg tidsmässigt, berättar Lars Thaning, överläkare på lungkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Relaterat material

Bostadsort styr överlevnad vid lungcancer

Stora skillnader mellan regionerna i lungcancervården

Skillnader i lungcancervården bekräftas i ny svensk studie

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev