lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Extra cytostatika räddar inga liv vid svår livmoderhalscancer

Publicerad: 6 juni 2021, 07:09

Fler än 900 kvinnor med lokalt avancerad livmoderhalscancer deltog i den randomiserade studien.

Foto: Gettyimages

ASCO 2021. Att lägga till cytostatika efter primär strålbehandling förbättrar inte överlevnaden vid lokalt avancerad livmoderhalscancer, enligt en ny randomiserad studie.

Ämnen i artikeln:

LivmoderhalscancerASCO

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


Det är en efterlängtad studie, berättar Maria Bjurberg som är docent och överläkare vid onkologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund.

– Jag har längtat efter att få ta del av resultaten. I minst tio års tid har det diskuterats om den här patientgruppen borde få efterbehandling med cytostatika och nu finns äntligen ett svar på frågan, säger hon och fortsätter: 

– På enstaka håll i världen är klinisk praxis redan förändrad och cytostatika ges som tillägg efter strålning. Men inte inom svensk sjukvård som i stället valde att avvakta och invänta den här studien.

Läs även: Fortsatt förhöjt insjuknande i livmoderhalscancer 

Resultaten gäller för kvinnor med lokalt avancerad livmoderhalscancer vilket betyder att tumörceller sprids utanför livmoderhalsen, men på ett lokalt begränsat område i bäckenet. I Sverige diagnostiseras ungefär 220 kvinnor med en sådan cancerform varje år.

Inom svensk sjukvård är standardbehandling för patientgruppen strålning ihop med en låg dos cytostatika. Men på vissa håll i världen ges alltså cytostatika även efter strålningen eftersom ett sådant upplägg har visats förhindra återfall vid andra svåra cancerformer. 

Forskare, bland annat från Australien, ville undersöka om ett sådant behandlingskoncept faktiskt räddar kvinnoliv vid lokalt avancerad livmoderhalscancer. Strax över 900 kvinnor med en sådan diagnos deltog i den randomiserade fas 3-studien. 

Kvinnorna lottades till standardbehandling med strålning eller så fick de strålning samt tillägg med cytostatika. Det primära effektmåttet var totalöverlevnad efter fem års uppföljning. 

Efter den perioden sågs ingen statistiskt säkerställd skillnad i överlevnad mellan behandlingsgrupperna. Siffran låg på 72 procent inom gruppen som fick strålning samt efterbehandling med cytostatika, medan motsvarande siffra hamnade på 71 procent för kvinnor med enbart strålning.

Ingen säkerställd skillnad sågs heller mellan grupperna gällande progressionsfri överlevnad, det vill säga tiden som går utan att sjukdomen förvärras. 

Ett år efter randomiseringen var andelen svåra biverkningar högre bland patienter som fått tillägg med cytostatika. I den gruppen låg siffran på 81 procent jämfört med 62 procent i kontrollgruppen. Resultaten talar för att tilläggsbehandling med cytostatika ska undvikas till patientgruppen som därmed kan skonas från många jobbiga biverkningar, påpekar forskarna.

Maria Bjurberg berättar att återfallen efter strålning främst handlar om metastaser utanför det strålade området, exempelvis i lungor eller i lymfkörtlar högre upp i kroppen. 

– Därför vill man gärna ha en systembehandling som verkar i de delar av kroppen som inte strålas, säger hon. 

Resultaten presenteras under den amerikanska Asco-kongressens plenarsession där forskning uppmärksammas som anses ha stor betydelse för klinisk praxis.

Att studien lyfts i en sådan kontext är positivt menar Maria Bjurberg. 

– Det brukar främst vara forskning om nya och dyra läkemedel som uppmärksammas på plenarsessionen. Så det glädjer mig att den här studien om vardagsnära forskning får ta plats i de stora sammanhangen, säger hon. 

Kvinnorna var äldre än 18 år och rekryterades mellan 2011 och 2017. De kom bland annat från Australien och Nya Zeeland. Cytostatikaläkemedlen som används i studien baseras på substanserna karboplatin and paklitaxel.

Läs mer i abstract:

Linda Mileshkin med flera. Adjuvant chemotherapy following chemoradiation as primary treatment for locally advanced cervical cancer compared to chemoradiation alone: The randomized phase III OUTBACK Trial (ANZGOG 0902, RTOG 1174, NRG 0274). Abstract LBA3.  

■ Följ vår rapportering från Asco 2021 här, där du också hittar vår bevakning av tidigare Asco-möten. 

■ Följ all vår bevakning om medicinska studier och cancer.

Läs mer

Fortsatt förhöjt insjuknande i livmoderhalscancer
Cellprov får ersättas med självprovtagning 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!  

Kommentarer publiceras efter granskning.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev