Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Forskare har spårat ursprunget till leukemi

Publicerad: 12 februari 2014, 18:00

Stamceller som ger upphov till en viss form av akut myeloisk leukemi, AML, har identifierats hos patienter, enligt en ny studie i tidskriften Nature.


– Det här är väldigt intressanta rön, som snart kan vara relevanta i utvärdering av behandling och uppföljning av patienter med leukemi, säger Martin Höglund, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och sammankallande i svenska AML-gruppen.

I studien har forskare i Kanada och andra länder undersökt 21 AML-patienter där leukemicellerna alla bar på en särskild mutation, DNMT3A, som annars finns hos runt var fjärde patient med sjukdomen.

Forskarna gjorde det oväntade fyndet att mutationen också förekom hos patienternas lymfocyter, alltså immunceller härstammande från benmärgen men som inte är delaktiga i akut myeloisk leukemi. Lymfocyterna bar dock inte på andra mutationer som leukemicellerna hade.

Det här fyndet pekade på att det borde finnas en hematopoetiska stamceller i benmärgen med samma DNTMT3A-mutation och som gav upphov till båda celltyperna. Mycket riktigt kunde forskarna isolera de här stamcellerna från patienternas blod.

När de muterade stamcellerna överfördes till möss förökade de sig snabbare än normala stamceller.

Vidare såg forskarna att de muterade stamcellerna fanns kvar hos patienter som blivit kvitt sin leukemi efter behandling med cytostatika, vilket skulle kunna förklara varför en del patienter får återfall trots att deras benmärg verkar var fri från cancer.

Resultaten kommer inte som en ”blixt från en klar himmel”, enligt Martin Höglund.

– Konceptet med leukemistamceller har funnits tidigare, men den här forskningen går djupare och ger en mer samlad bild av fenomenet. Det är sannolikt att det går att hitta sådana här stamceller även vid andra typer av leukemi än den man studerat här, säger han.

Med dagens rutinmetoder går det inte att mäta leukemistamceller hos patienter. Men Martin Höglund poängterar att det finns sådan teknik under utveckling i Nederländerna.

– Ett införande av en sådan mätmetod ligger inte så långt bort tror jag. Då skulle man kunna få en bättre bild av en patients risk för återfall. På längre sikt kan fynden öppna för riktad behandling mot leukemistamcellerna, säger han.

Akut myeloisk leukemi är ett samlingsnamn för sjukdomar med en expansion av förstadier till röda blodkroppar, blodplättar eller vita blodkroppar av typen granulocyter. Förloppet går snabbt och cellerna tränger undan de friska cellerna i blodet. Varje år insjuknar runt 300 svenskar i akut myeloisk leukemi.

Läs abstract till studien:

Liran Shlush och Sasan Zandi med flera. Identification of pre-leukaemic haematopoietic stem cells in acute leukaemia. Nature, publicerad online den 12 februari 2013. DOI: 10.1038/nature13038

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev