måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Framsteg vid småcellig lungcancer

Publicerad: 27 september 2018, 08:10

Ett immunterapiläkemedel ökade överlevnaden vid avancerad småcellig lungcancer. Foto: Thinkstock

En ny studie visar att ett immunterapiläkemedel ökar överlevnaden vid avancerad småcellig lungcancer med i median två månader. Resultatet välkomnas av onkologen Simon Ekman.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Det var länge sedan vi såg en större studie som är positiv i denna svårbehandlade undergrupp av lungcancer. I dag har vi mycket begränsat med behandlingsalternativ för dessa patienter, säger han.

Småcellig lungcancer utgör ungefär 15 procent av all lungcancer. Tumörtypen är aggressivare än den vanligare typen av icke-småcellig lungcancer men de behandlingsframsteg som på senare år skett vid lungcancer gäller i stort sett bara för den senare varianten.

I den nya studien konstaterar ett internationellt forskarlag att PD-L1-hämmaren atezolizumab (Tecentriq) i tillägg till standardbehandling med cytostatika resulterade i en medianöverlevnad på 12,3 månader hos tidigare obehandlade patienter med avancerad sjukdom, jämfört med 10,3 månader i kontrollgruppen som enbart fick cytostatika.

– Vinsten i överlevnad är relativt begränsad, men varje steg i rätt riktning är betydelsefullt hos dessa allvarligt sjuka patienter. Förhoppningen är att det framöver går att identifiera biomarkörer så att vi kan välja ut de patienter som har bäst chans att svara på behandlingen, säger Simon Ekman, som är verksam vid Karolinska universitetssjukhuset.

Han hoppas så småningom kunna komma använda läkemedlet i den aktuella behandlingssituationen.

– Det är svårt att säga hur många patienter det kan vara fråga om i Sverige. Alla patienter i denna grupp lämpar sig inte för behandlingen, eftersom de till exempel måste ha ett tillräckligt bra allmäntillstånd, men kanske kan det vara cirka 150 årligen, säger Simon Ekman.

Studien, som finansierats av företaget Roche, presenterades i tisdags på World Conference on Lung Cancer i Toronto, Kanada. Resultaten publiceras också samtidigt i New England Journal of Medicine.

Läs abstract i
Leora Horn med flera. First-Line Atezolizumab plus Chemotherapy in Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer. New England Journal of Medicine, publicerad online den 25 september 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1809064

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev