Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Från singelterapi till kombinationer vid lungcancer

Publicerad: 11 juni 2018, 12:37

Andreas Hallqvist, onkolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, lyfter fram kombinationsbehandlingar från årets Asco-möte.

Foto: Lotta Fredholm

En rad studier om hur immunterapi kan kombineras med exempelvis cytostatika, var ett hett område på årets Asco-möte, enligt onkolog Andreas Hallqvist.


Ämnen i artikeln:

LungcancerASCO

På årets Asco-kongress handlade en av fyra plenarföreläsningar om lungcancer, men de redovisade resultaten för immunterapiliäkemedlet pembrolizumab i första linjen vid spridd sjukdom imponerade inte på experter, något som Dagens Medicin tidigare har skrivit om.

Andreas Hallqvist, onkolog och medicine doktor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, lyfter fram samma resonemang, att studien bekräftar det läkare redan visste.

Han framhåller andra framväxande trender som han har kunnat skönja i programmet.

– Jag ser ett skifte inom behandling mot lungcancer, där monoterapier glider över till att istället handla om kombinationsterapi. Ett annat tydligt tema är att börja använda immunterapier som förstalinjesbehandling, men då i kombination med cytostatika eller att använda två olika former av immunterapi ihop, säger Andreas Hallqvist.

Ett sådant exempel var när forskare i en randomiserad fas 3-studie undersökte pembrolizumab ihop med cytostatika, jämfört med enbart cytostatika för behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp.

– När kombinationen användes som förstalinjens behandling sänktes risken för död med 35 procent, säger Andreas Hallqvist.

Tidigare i år kom liknande resultat vid icke-skivepitelcancer.

I en annan randomiserad fas 3-studie  undersöktes effekten av att använda kombinationen av fyra läkemedel, både cytostatika och immunterapi, som förstalinjebehandling vid icke-småcellig lungcancer, och på måndagen presenterades interimresultaten från studien IMpower150. Här sågs en 22 procentig minskad risk för död vid kombinationen atezolizumab ihop med två slags cytostatika samt angigeneshämmaren bevacizumab, jämfört med samma cytostatikaregim och bevacizumab.

– Men det är för tidigt att säga vilken plats kvadruppelbehandling kommer få relaterat till övriga kommande kombinationer, säger Andreas Hallqvist.

I studien Checkmate 227  jämförs kombinationen nivolumab och ipilimumab, med enbart nivolumab alternativt nivolumab ihop med cytostatika som förstalinjebehandling vid avancerad icke-småcellig lungcancer i stadium 4. I denna del av studien redovisades nu att nivolumab ihop med cytostatika visade 26 procent progressionsfri överlevnad, jämfört med 14 procent för enbart cytostatika, medan biverkningsprofilen var likvärdig. Enligt forskarna var resultaten lovande, och här ingick bara patienter med PD-L1-uttryck i tumören på lägre än 1 procent. Normalt anses höga nivåer av PD-L1-uttryck vara en markör för bättre svar av PD1-hämmare, som nivolumab, vid lungcancer

Den andra delen av studien är pågående, men man redovisade också att en subgrupp med hög tumörmutationsbörda, TMB, sannolikt har ännu bättre effekt av kombinationen nivolumab plus ipilimumab. Just TMB är ett mått som enligt Andreas Hallqvist börjar diskuteras alltmer. Det som mäts är antal mutationer per miljon baspar i tumörcellerna.

– Det har visat sig att högt TMB samverkar med bra svar vid immunterapi och är ett mått vi behöver ha med i vår bedömning. I dag används det inte kliniskt i Sverige utan vi använder PD-L1, men TMB verkar vara bättre korrelerat till behandlingssvar, och PD-L1 och TMB kommer troligen att ses som komplement, säger Andreas Hallqvist.

En viktig del är patienternas upplevda livskvalitet vid denna typ av intensiva behandling. Andreas Hallqvist nämner två studier, som undersökt detta och som kommer fram till att patienterna inte mår sämre av kombinationsbehandlingen. Läs abstract till dessa här och här.  Han lyfter också fram studier som visar att de patienter som får mer immunologiska biverkningar vid immunterapi, som inflammationer i olika organ, också har bättre behandlingssvar.

– Dessa data är viktiga i dialogen med patienter. Istället för att beklaga sådana biverkningar, kan man lyfta det till något positivt, säger han.

Hur står sig då årets Asco-kongress, jämfört med andra lungcancermöten?

– Förr var Asco mer dominerande, men jag tycker att World Lung Cancer Conference och det europeiska Esmo har kommit ikapp, säger Andreas Hallqvist.

Läs intervjuer om lungcancerhöjdpunkter från tidigare Asco-kongresser på länkarna nedan:

Relaterat material

Studie ändrar behandling vid alk-positiv lungcancer

Studie kan ändra behandling med Alk-hämmare

”Välkomna resultat av immunterapi vid lungcancer”

Målriktad behandling imponerade

Lotta Fredholm

Reporter

redaktionen@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

LungcancerASCO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev