Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Fullt möjligt att minska cancerköer

Publicerad: 3 november 2015, 11:33

Väntetiderna inom cancervården går att minska betydligt. Nu införs standardiserade vårdförlopp för att komma åt problemet.


Väntetiderna inom cancervården är oskäligt långa och skillnaderna mellan landstingen är stora.

Nu visar en rapport från Socialstyrelsen att väntetiderna går att minska väsentligt.

– Det är fullt möjligt, säger Jens Wilkens, utredare vid Socialstyrelsen.

Exakt hur mycket väntetiderna kan komma att kortas går dock inte att säga, eftersom skillnaderna är stora, både mellan olika diagnoser och mellan olika landsting.

Men nu ska vården bli mer jämlik, är tanken.

I januari 2015 slöt regeringen en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting om att införa så kallade standardiserade vårdförlopp efter en dansk modell, där varje diagnos får ett förutbestämt vårdförlopp med fastslagna väntetider.

Nu under hösten förändras förloppet för fem olika diagnoser, som nästa år följs av tio diagnoser till.

Om förändringarna genomförs finns alla förutsättningar för att väntetiderna ska minska betydligt, åtminstone inom vissa områden, säger Jens Wilkens.

– Men det kommer att ta några år innan de här vårdkedjorna de facto fungerar bättre. Det är många delar som ska förändras samtidigt.

Fem diagnoser först ut

Under våren har landstingen — i samarbete med de regionala cancercentrumen — beskrivit standardiserade vårdförlopp för fem olika cancertyper, vårdförlopp som börjar implementeras under hösten.

Målet är att minska väntetiderna från välgrundad misstanke om cancer till dess att behandling sätts in.

Dessa fem diagnosområden är:

Prostatacancer, urinblåse- och urinvägscancer, huvud- och halscancer, akut myeloisk leukemi (blodcancer) samt matstrupe- och magsäckscancer.

Under 2016 ska dessa diagnosområden följas av ytterligare tio.

Källa: Socialstyrelsen

JOHAN NILSSON/TT

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev