Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Genvariant misstänks bidra till att bröstcancer sprids

Publicerad: 24 januari 2013, 09:54

Forskare har visar att speciell genvariant kan vara drivande i spridningen av bröstcancer. Fyndet kan bidra till att förstå vilka kvinnor som får en mer aggressiv sjukdom.


Det är forskare i USA och Nederländerna som studerat en muterad gen, kallad KLF6-SV1, som finns i tumörer från flera olika cancerformer.

Bland annat undersökte de primärtumörer från 671 bröstcancerpatienter och fann att uttrycket av genvarianten var kopplad till ökad risk för att tumören skulle ha spridit sig. Sambandet kvarstod sedan forskarna justerat för andra prognostiska faktorer, som tumörstorlek och hormonreceptorstatus.

Av den tredjedel av patienterna som hade högst uttryck av markören i sina tumörer hade runt 57 procent undgått att tumören spridit sig efter fem år, jämfört med runt 74 procent i gruppen som hade lägst uttryck av markören i sina tumörer.

I provrörsförsök såg forskarna att överuttryckning av KLF-SV1 ledde till att celler uttryckte vissa proteiner som tros vara kopplade till en benägenhet för cellerna att sprida sig. Och genom att blockera uttrycket av KLF-SV1 i tumörceller såg de en motsvarande nedreglering av proteiner kopplade till metastasering.

Vidare undersöktes betydelsen av genvarianten i djurförsök genom att forskarna sprutade in mänskliga tumörceller under huden på möss. Forskarna använde här tumörceller av en typ som normalt sett har lågt uttryck av KLF-SVI1 och liten förmåga att sprida sig.

När forskarna ökade uttrycket av genvarianten i tumörcellerna blev resultatet att tumören spred sig till andra organ hos samtliga försöksdjur. Hos möss som däremot blivit injicerade med de normala tumörcellerna sågs ingen spridning alls.

Sammantaget anser forskarna att fynden visar att KLV-SV1 har central betydelse för spridning av bröstcancer. De argumenterar för att kvinnor vars tumörer överuttrycker  genvarianten eventuellt bör behandlas mer intensivt. Forskarna betonar dock att det behövs fler studier för att klarlägga sambandet.

Forskarna bakom studien är knutna till bland annat Mount Sinai School of Medicine i New York, USA, och Erasmus Medical Center i Rotterdam, Nederländerna.

Läs abstract till studien:

Raheleh Hatami med flera. KLF6-SV1 Drives Breast Cancer Metastasis and Is Associated with Poor Survival. Science Translational Medicine 2013, 5: 169ra12 DOI:10.1126/scitranslmed.3004688

HANNA ODELFORS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev