onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Grönt ljus för fler immunterapier vid svåra cancerformer

Publicerad: 6 december 2021, 14:25

NT-rådet ger bland annat en ny rekommendation om Libtayo (cemiplimab) vid icke-småcellig lungcancer.

Foto: Getty Images

NT-rådet ger klartecken för ytterligare immunterapier vid svår trippelnegativ bröstcancer, avancerad mag- och matstrupscancer samt spridd icke-småcellig lungcancer. (1 kommentar)

Ämnen i artikeln:

BröstcancerToppnyheter CancerLungcancerMatstrupscancerMagsäckscancerLäkemedelNT-rådet

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


Expertgruppen lyfter fram två behandlingar vid trippelnegativ bröstcancer, däribland en ny rekommendation som rör immuncheckpointhämmaren Keytruda (pembrolizumab). 

Läkemedlet bör ges ihop med cytostatika till vuxna med trippelnegativ bröstcancer som metastaserat eller som är lokalt recidiverande och där kirurgi inte är ett alternativ. Tumörerna ska även ha ett visst uttryck av markören PD-L1, enligt metoden CPS. Patienter ska inte ha fått cytostatika för spridd sjukdom sedan tidigare. 

Läs även: Ok för ny behandling vid svårbehandlad bröstcancer 

Den andra rekommendationen – som gäller sedan i somras – rör antikroppsbehandlingen Tecentriq (atezolizumab) ihop med nab-paklitaxel vid trippelnegativ bröstcancer som  metastaserat eller är lokalt avancerad och inte kan opereras. Även i dessa fall måste tumörerna uttrycka PD-L1 i viss nivå. 

NT-rådet ger även klartecken för immuncheckpointhämmaren Opdivo (nivolumab) kombinerat med cytostatika i första linjen för vuxna med så kallat her2-negativt adenocarcinom i magsäck, matstrupe eller i området där magsäck och matstrupe möts. Patienternas sjukdom ska vara spridd eller avancerad, och tumörerna ska ha ett visst uttryck av PD-L1.

Sedan tidigare rekommenderas pembrolizumab ihop med cytostatika vid bland annat avancerad matstrupscancer. 

NT-rådet ger även en ny rekommendation inom icke-småcellig lungcancer som rör Libtayo (cemiplimab). Läkemedlet kan numera ges som monoterapi i första linjen till vuxna patienter med spridd sjukdom som inte har mutationer i tillväxtreceptorerna EGFR eller ALK. Tumörerna ska uttrycka PD-L1 i minst 50 procent av tumörcellerna. 

I rekommendationen lyfts även fram att Tecentriq inte längre rekommenderas som monoterapi vid icke-småcellig lungcancer. 

Läs mer

Färre återfall i matstrupscancer med PD1-hämmare 

Immunterapi och omvårdnad får utökade rekommendationer 

NT-rådet ändrar sig om immunterapi vid bröstcancer 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-12-07

Det finns ett patientfall på Karolinska som borde kunna anses som vägledande för de patienter med spridd matstrupscancer som genomgått de olika linjebehandlingarna inom palliativ riktlinje. I mars 2020 ( före EMA: s godkännande) av pembrolizumab startades singelbehandling med Keytruda utanför godkänd indikation på en kvinna som genomgått första och andra linjens palliativ cytostatika. Hon hade en långt gången cancer med spridning till skelett och CNS metastaser. Efter 6 singelbehandlingar var 3: e vecka uppnåddes komplett respons och ej mätbar sjukdom. Så har behandlingsrespons stått sig efter närmare 30 behandlingar. Hennes PD-L1 var under 5%, Ingen MSI-H. När medicinskåpet är tömt borde Pembrolizumab kunna förskrivas även i sista linjen nu när indikationen är godkänd.

Immunonkolog

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev