måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Hemligheter bakom två cancerformer avslöjade

Publicerad: 10 maj 2013, 08:08

En ny stor analys av mutationer bakom livmoderkroppscancer kan bana väg för förändrad behandling av vissa patienter med sjukdomen, tror forskare bakom kartläggningen.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Nu har genförändringarna bakom ytterligare två cancerformer – livmoderkroppscancer och akut myeloisk leukemi – kartlagts av forskare knutna till The Cancer Genome Atlas Research Network i USA.

I kartläggningen av livmoderkroppscancer ingick tumörprover från 373 patienter. Enligt forskarna pekar resultaten pekar på att denna cancerform genetiskt sätt kan delas in fyra grupper.

■ En grupp med mycket god prognos och med ovanligt många mutationer i den kodande delen av arvsmassan. I synnerhet fanns det mutationer i genen POLE, som kodar för en del av ett DNA-polymeras, det vill säga ett enzym som kopierar och reparerar DNA.
■ En grupp med relativt många mutationer och karakteriserad av så kallad mikrosatellitinstabilitet, det vill säga många upprepningar av korta DNA-sekvenser till följd av felaktig DNA-replikation.
■ En grupp med relativt få mutationer och lite mikrosatellitinstabilitet och med få kopienummerförändringar, där vissa längre delar av DNA har lagts till eller försvunnit från arvsmassan.
■ En grupp med låg mutationsfrekvens men med många kopienummerförändringar.

De tre första grupperna omfattar i stort sett vad som annars kallas endometrioida livmoderkroppstumörer som har en förhållandevis god prognos. Den fjärde gruppen överensstämmer i stort med så kallade serösa tumörer som har en sämre prognos.

Forskarna konstaterar att de serösa livmoderkroppstumörerna har många förändringar i arvsmassan gemensamma med serösa äggstockscancertumörer och så kallade basallika bröstcancertumörer.

Vidare konstaterar forskarna att en runt en fjärdedel av snabbväxande endometrioida livmoderkoppstumörerna hade förändringar i arvsmassan som liknade dem hos serösa livmoderkroppstumörer, till exempel en hög förekomst av kopienummerförändringar. Enligt forskarna indikerar detta fynd att patienter med sådana endometrioida tumörer kan behöva en mer aggressiv behandling efter att tumören opererats bort.

I kartläggningen av akut myeloisk leukemi, som är den vanligaste typen av akut leukemi hos vuxna, analyserade forskare tumörceller från 200 vuxna patienter med sjukdomen.

Resultaten pekar på att förekomsten av mutationer är betydligt mindre vid denna cancerform än vid de flesta andra cancersjukdomar hos vuxna. I snitt fanns det bara 13 mutationer i den kodande delen av arvsmassan, jämfört med till exempel i snitt runt hundra vid tjock- och ändtarmscancer. Forskarna tror därför att de bör ha hittat samtliga mutationer bakom akut myeloisk leukemi.

Nästan alla tumörcellsprover hade åtminstone en mutation som med stor sannolikhet låg bakom sjukdomsutvecklingen. Nu hoppas forskarna att deras arbete ska kunna ligga till grund för en bättre förståelse och indelning av sjukdomen.

Läs abstract till studierna:

The Cancer Genome Atlas Research Network. Integrated genomic characterization of endometrial carcinoma. Nature, publicerad online den 1 maj 2013. DOI: 10.1038/nature12113
The Cancer Genome Atlas Research Network. Genomic and Epigenomic Landscapes of Adult De Novo Acute Myeloid Leukemia. New England Journal of Medicine, publicerad online den 1 maj 2013. DOI: 10.1056/NEJMoa1301689

Relaterat material

Ny genetisk kartläggning av bröstcancer

Ny kartläggning visar hur bröstcancer utvecklas

Genskador varierar vid cancer

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev