Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Hög kroppsmassa ligger bakom cancer främst hos kvinnor

Publicerad: 26 november 2014, 09:15

Att ha ett kroppsmasseindex, BMI, över 25 orsakar årligen 500 000 nya cancerfall bland vuxna. Kvinnor drabbas hårdare än män, enligt en ny studie i tidskriften Lancet Oncology.


Forskarna bakom studien har utgått från data över förekomsten av övervikt och fetma i olika länder under år 2002. Under antagande att det tar tio år för överviktsrelaterad cancer att utvecklas beräknade de sedan förekomsten av sådana nya cancerfall år 2012.

De landande i siffran 481 000 nya överviktsrelaterade cancerfall, vilket motsvarar 3,6  procent av alla nya cancerfall det året. 64 procent av de överviktsrelaterade cancerfallen inträffade i Nordamerika och Europa.

På grund av att vissa kvinnliga cancerformer, som livmoderkroppscancer och postmenopausal bröstcancer, i relativ hög utsträckning anses vara kopplade till övervikt är fenomenet vanligare bland kvinnor än bland män. Forskarna kommer fram till att 5,4 procent av all ny cancer bland kvinnor var kopplat till övervikt. Motsvarande siffra bland män var 1,9 procent.

Genom att jämföra förekomsten av övervikt och fetma år 1982 med 2002 beräknar forskarna att runt en fjärdedel av all överviktsrelaterad cancer år 2012 beror på den stigande förekomsten av övervikt och fetma i världen. Denna andel anser forskarna vara  realistiskt undvikbar .

Om förekomsten av övervikt och fetma fortsätter att stiga spår forskarna att de relaterade cancerfallen också kommer att öka.

Samtidigt poängterar forskarna att deras analys har ett antal svagheter, som att den bygger på epidemiologiska studier av kopplingen mellan övervikt och cancer där man inte kan fastställa orsakssamband.

I en kommentar i tidskriften skriver forskaren Benjamin Cairns vid University of Oxford i Storbritannien att världens resurser för att förebygga cancer inte är stora.  Insatser mot övervikt och fetma måste därför balanseras mot åtgärder mot andra viktigare cancerorsaker, som rökning och infektioner, anser han.

Bakom studien står forskare vid International Agency for Research on Cancer. Det är ett organ inom världshälsoorganisationen WHO och är baserat i Lyon, Frankrike.

Läs abstract till studien:

Melina Arnold och Nirmala Pandeya med flera. Global burden of cancer attributable to high body-mass index in 2012: a population-based study. Lancet Oncology, publicerad online den 26 november 2014. DOI: 10.1016/S1470-2045(14)71123-4

Relaterat material

Stor cancerbörda i både rika och fattiga länder

Nya siffror på framtida cancerbörda

Infektioner bakom var sjätte cancerfall

Hög tid för vården att öka de förebyggande insatserna

”Fetman kan vara vår generations tobak”

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev