Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Högre arbetslöshet och lägre inkomst efter hjärntumör

Publicerad: 29 januari 2010, 11:26

Högre arbetslöshet och lägre inkomst efter hjärntumör

Foto: Foto: Photos.com

Till skillnad från andra cancerformer som drabbar barn kan cancer i centrala nervsystemet senare leda till försämrade möjligheter till utbildning och arbete.


Det är forskare vid Karolinska institutet i Solna som undersökt hur socioekonomiska förhållanden ser ut bland svenskar som överlevt cancer i unga år. Resultaten publiceras i tidskriften Cancer.

Forskarna har samlat in data om ungefär 1,5 miljoner människor: alla personer som föddes i Sverige åren 1963 till 1976 och som fortfarande bodde i Sverige år 2002. Av dessa hade 1 716 haft någon form av cancer i barndomen, före 16 årsålder.

Det visade sig att canceröverlevarna generellt sett hade likartad utbildningsnivå, anställningsförhållanden och inkomster som befolkningen i övrigt. Men för en grupp var det annorlunda: personer som hade haft cancer i centrala nervsystemet.

I denna grupp var det fler som enbart hade genomgått grundskola eller gymnasieutbildning. Arbetslösheten var högre – 71 procent hade jobb jämfört med 77–88 procent i övriga grupper av canceröverlevare. Inkomsten var också lägre. Årsinkomsten var mellan 13 000 och 78 000 kronor lägre än för övriga grupper av barncancerpatienter, när olika bidrag räknats bort.

För personer som hade haft andra cancerformer som barn låg årsinkomsten på samma nivå eller till och med högre än bland dem som inte haft cancer.

– En av förklaringarna ligger i att såväl tumören i sig som behandlingen vid CNS-cancer kan ha en särskild negativ inverkan på inlärning och kognitiv förmåga. Det i sin tur kan öka problemen i samband med utbildning och arbete, säger Krister Boman i ett pressmeddelande från Karolinska institutet.

Han är psykolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och en av forskarna bakom studien.

De drar slutsatsen att det behövs säkrare behandlingsmetoder för CNS-tumörer, och att rehabilitering och stödåtgärder för de drabbade barnen behöver utvecklas. Samtidigt antyder studien att stödet till övriga barncancerpatienter har varit framgångsrikt, enligt forskarna.

Läs abstract till studien:

Cancer, publicerad online

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev