tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Immunkombo bäst vid en viss grupp av melanom

Publicerad: 1 juni 2015, 08:41

Den amerikanska forskaren Jedd Wolchok och hans kollegor presenterar preliminära resultat från en fas 3-studie av PD1-hämmaren nivolumab och CTLA4-hämmaren ipilimumab. Foto: Carl-Magnus Hake

Asco 2015. Tidiga data från en fas 3-studie pekar på att en kombination av två typer av immunterapi ger en överlägsen bromsande effekt vid malignt melanom – men inte säkert för alla patienter.

Ämnen i artikeln:

ASCOMalignt melanomHudcancer

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Det här är spännande data som kommer att hjälpa oss att välja vilken behandling som patienterna ska ha i framtiden, säger Johan Hansson, professor i onkologi och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, som själv deltagit som prövare i studien.

Data från icke-kontrollerade studier har pekat på en mycket bra effekt när immuncheckpointhämmare av typen anti-PD1 och anti-CTLA4 kombineras hos patienter med metastaserat malignt melanom.

De här läkemedlen blockerar bromsar i immunsystemet och ökar dess förmåga att angripa tumörcellerna.

Nu kommer de första resultaten som ger en indikation på hur bra en sådan här kombinationsbehandling är jämfört med att ge de två behandlingarna var för sig.

Det är den amerikanska forskaren Jedd Wolchok och hans kollegor som presenterar preliminära resultat från en fas 3-studie av PD1-hämmaren nivolumab (Opdivo) och CTLA4-hämmaren ipilimumab (Yervoy).

Sammantaget ingick 945 patienter som inte hade fått någon tidigare behandling för avancerat malignt melanom som inte gick att operera.

Nivolumab mer än fördubblade den progressionsfria överlevnaden, alltså tiden som patienterna i median klarar sig utan att sjukdomen förvärras, jämfört med ipilimumab. Siffrorna var 6,9 och 2,9 månader i respektive grupp.

Bland dem som fått kombinationen var resultat ännu bättre. Här var den progressionsfria överlevnaden 11,5 månader.

Förekomsten av biverkningar var som väntat högst bland dem som fått kombinationsbehandlingen och lägst bland dem som bara fått nivolumab.

– Vi såg dock inget dödsfall på grund av biverkningar i denna multinationella studie, vilket vi tolkar som att de rutiner vi infört för att ta hand om biverkningar av immunterapi fungerar, sade Jedd Wolchok på en presskonferens under söndagen.

När han och hans kollegor analyserade resultaten efter huruvida tumören uttryckte peptiden PD-L1, som är en markör för svar på anti-PD1, uppdagades ett intressant mönster. Nyttan med kombinationsbehandling var den samma som att bara ge nivolumab hos de runt en fjärdedel av patienterna som var positiva för PD-L1, med en progressionsfri överlevnad på 14 månader.

Hos patienter som var negativa för PD-L1 fanns det dock en klar fördel av att ge kombinationsbehandlingen. Här var den progressionsfria överlevnaden 11,5 månader, jämfört med 5,3 månader för dem som bara fick nivolumab.

– Den här skillnaden mellan de som överutrycker respektive inte överuttrycker PD-L1 är intressant inte minst för att kombinationsbehandlingen är mer toxisk än att bara ge nivolumab, säger Johan Hansson och fortsätter:

– Överlag tyder resultaten på att vi hittat mycket effektiva behandlingar vid den här sjukdomen. Men vi behöver se överlevnadssiffror för att få hela bilden.

Kommer anti-PD1-baserad behandling helt ta över helt vid metastaserat malignt melanom?

– Det tror jag inte. Jag tror att målriktad behandling med så kallade Braf-hämmare fortfarande kommer att ha en stor roll vid Braf-muterade tumörer, som utgör ungefär hälften av patienterna, säger Johan Hansson.

Studien presenteras söndagen den 31 maj på plenarsessionen där de mest betydelsefulla resultaten på Asco-kongressen lyfts fram. Den publiceras också samtidigt i tidskriften New England Journal of Medicine.

Överlevnadsdata väntas först efter 22 månaders uppföljning. De aktuella resultaten gällde vid ett minimum av 9 månaders uppföljning.

Läs abstract till studien:

James Larkin med flera. Combined Nivolumab And Ipilimumab or Monotherapy in Untreated Melanoma. New England Journal of Medicine. New England Journal of Medicine, publicerad online den 31 maj 2015. DOI: 10.1056/NEJMoa1504030

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev