Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Immunterapi förebyggde återfall vid tidig lungcancer

Publicerad: 6 juni 2021, 13:49

Onkologen Mikael Johansson är försiktigt positivt till att immuncheckpointblockad visat sig minska återfallsrisken efter kirurgi för tidig lungcancer. Till högen en datortomografibild av en lungcancertumör som gick att operera bort.

Foto: Privat, röntgenkliniken på Gävle sjukhus

ASCO 2021. En randomiserad studie ger nu för första gången belägg för att immunterapi, här i form av checkpointhämmaren atezolizumab, skulle kunna öka chanserna till bot för vissa patienter som opererats för tidig lungcancer.


Ämnen i artikeln:

ASCOLungcancerMedicinska nyheterRoche

Mikael Johansson, onkolog vid Norrlands universitetssjukhus och ordförande i nationella vårdprogramgruppen för lungcancer, är försiktigt positiv till de nya fynden:

– Detta är intressanta data. I dag ger vi ofta cytostatika till den här gruppen patienter. Att även kunna ge immunterapi skulle kunna vara ett sätt att förbättra effekten. Men vi behöver längre uppföljning och data på total överlevnad för att få bättre bild av hur behandlingen är, både sett till effekt och biverkningar, säger han.

Läs också: Immunterapi ökade överlevnad vid lungsäckscancer 

I den nya studien ingick drygt tusen patienter med tidig operabel icke-småcellig lungcancer med begränsad spridning i lungan. Icke-småcellig lungcancer är den största huvudgruppen av lungcancer.

Huvudanalysen omfattade nästan hälften av den totala gruppen patienter där forskarna bedömde att immunterapin skulle ha bäst chanser att ge effekt, nämligen främst dem vars tumörer uttryckte immunterapimarkören PD-L1.

Här gav tilläggsbehandling med atezolizumab efter cytostatika en minskad risk för återfall eller död med 34 procent efter lite mer än 2,5 års uppföljning, jämfört med att bara ge ”bästa tillgängliga vård”.

Mediantiden till dess att sjukdomen kommit tillbaka eller att patienten avlidit hade ännu inte uppnåtts i gruppen som fick immunterapi och var drygt 35 månader i kontrollgruppen. Uppföljningen var ännu inte tillräckligt lång för att säga någonting om överlevnaden i de bägge behandlingsarmarna.

Nästan 20 procent av patienterna som fick atezolizumab fick avbryta behandlingen på grund av biverkningar.

– Vi behöver alltså invänta mer data för bättre helhetsbild av effekten, även gällande eventuella undergrupper av patienter som kan gynnas mer eller mindre än andra, säger Mikael Johansson.

Han konstaterar att den adjuvanta, återfallsförbyggande, behandlingen vid tidig botbar lungcancer verkar gå samma väg som bromsande behandling gjort vid spridd och inte botbar sjukdom – nämligen bli mer individualiserad.

– Förra året kom intressanta resultat för postoperativ adjuvant behandling med tyrosinkinashämmaren osimertinib vid EGFR-muterad tidig lungcancer. Och nu finns det indikationer på att immunterapi kanske kan ha effekt för dem vars tumörer uttrycker PD-L1, säger Mikael Johansson.

Om de nu aktuella resultaten håller vad de lovar i längre uppföljningar uppskattar han att i storleksordningen 400 svenska patienter årligen skulle kunna komma i fråga för adjuvant behandling med atezolizumab vid tidig lungcancer.

– Här pågår mycket forskning. I Sverige genomför vi till exempel nu en prövarinitierad studie i regi av Svenska lungcancerstudiegruppen, där vi undersöker adjuvant tillägg av immuncheckpointhämmaren durvalumab efter stereotaktisk strålbehandling till patienter med lokaliserad sjukdom där tumören av olika anledningar inte går att operera, säger Mikael Johansson.

Atezolizumab är en antikropp som blockerar den immunbromsande signalvägen PD1 som är aktiverad vid en del former av cancer. Behandlingen ökar därmed immunsystemets förmåga att bekämpa cancertumören. Atezolizumab säljs under namnet Tecentriq och är i dagsläget godkänt som behandling vid bland annat spridd lungcancer.  

Läs abstract till studien:

Heather Wakelee med flera. IMpower010: Primary results of a phase III global study of atezolizumab versus best supportive care after adjuvant chemotherapy in resected stage IB-IIIA non-small cell lung cancer (NSCLC). J Clin Oncol 39, 2021 (suppl 15; abstr 8500) 

■ Följ vår rapportering från Asco 2021 här, där du också hittar vår bevakning av tidigare Asco-möten. 

■ Följ all vår bevakning om medicinska studier och cancer.

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!  

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev