tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Immunterapi lovordas vid svår cancer i bakre näsan

Publicerad: 7 juni 2021, 15:19

Patienterna hade antingen fått metastaser eller drabbats av återfall i sin cancersjukdom. Foto: Gettyimages

ASCO 2021. För patienter med avancerad cancer i nässvalget förlängs tiden utan sjukdom om immunterapin toripalimab läggs till i första linjen, enligt nya fynd.

Ämnen i artikeln:

Medicinska nyheterASCOUniversitetssjukhuset ÖrebroLäkemedelImmunterapi

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


– Det är lovande resultat och intressant att man på fler och fler cancerområden kan visa effekt med tillägg av immunterapi, säger Johan Reizenstein som är onkolog vid Universitetssjukhuset Örebro.

Nasofarynxcancer är en subgrupp av huvud-halscancer och tumörerna uppstår i området mellan den bakre näsöppningen och svalget. Det är en ovanlig cancerform och i Sverige diagnostiseras cirka 30 fall per år. 

Läs även: USA-data pekar på könsskillnader vid huvud-halscancer

I den randomiserade fas 3-studien deltog nästan 300 vuxna patienter med avancerad nasofarynxcancer. De hade antingen fått metastaser eller drabbats av återfall i sin cancersjukdom. 

Ena hälften lottades till standardbehandling i form av cytostatika – vilket också är första linjens behandling i svensk sjukvård – plus placebo. Resterande hälft fick förutom cytostatika även ett immunläkemedel som kallas toripalimab. Det är en så kallad immuncheckpointhämmare som utvecklats i Kina. 

Resultaten visar att den progressionsfria överlevnaden, som utgjorde studiens primära effektmått, var längre för patienter som fått tillägg med immunterapin. Inom den gruppen hamnade siffran på 11,7 månader i median, medan motsvarande siffra låg på 8 månader i kontrollgruppen. 

Progressionsfri överlevnad är tiden som går utan att sjukdomen förvärras. 

Efter ett års uppföljning låg siffran för progressionsfri överlevnad på 49 procent inom gruppen som fått immunterapi kombinerat med cytostatika, medan den hamnade på 28 procent med enbart cytostatika. 

– Resultaten talar för att tillägget med toripalimab ger en klinisk betydelsefull effekt. Men man ska samtidigt komma ihåg att uppföljningstiden är relativt kort. Och det man främst vill veta är ifall överlevnaden förbättras med immunterapin och sådana siffror finns ännu inte, säger Johan Reizenstein. 

Även om resultaten är intressanta kommer de troligtvis inte få särskilt stor betydelse för svensk sjukvård, påpekar han. 

– Vi har så pass få fall av nasofarynxcancer och de flesta botas redan av primärbehandlingen med cytostatika. Med andra ord är det få som drabbas av metastaser eller får återfall i sjukdomen och som skulle bli aktuella för tillägg med immunterapi, säger han och fortsätter:

– Globalt sett är cancerformen ett större problem och många fall ses bland annat i östra och södra Asien. I dessa länder kommer de här nya fynden få större betydelse.

Andelen svåra biverkningar låg på cirka 89 procent i respektive behandlingsgrupp. Inom gruppen som fick toripalimab sågs fler immunrelaterade biverkningar. 

Resultaten presenteras under Asco-kongressens plenarsession där man uppmärksammar forskning som bedöms ha stor betydelse för sjukvården.

Patienterna i studien kommer fortsätta att följas för utvärdering av bland annat totalöverlevnad. 

Cytostatikaläkemedlen som gavs baserades på substanserna gemcitabin och cisplatin.

Cisplatin ingår nästan alltid i första linjens behandling för svenska patienter med nasofarynxcancer, men däremot oftast inte kombinerat med gemcitabin. I svensk sjukvård är de vanligaste kombinationerna cisplatin plus 5-fluorouracil eller carboplatin plus paclitaxel, enligt Johan Reizenstein.

Patienterna var mellan 18 och 75 år. Länder som deltar i studien är bland andra Kina och Singapore. 

Läs mer i abstract:

Rui-hua Xu med flera. JUPITER-02: Randomized, double-blind, phase 3 study of toripalimab or placebo plus gemcitabine and cisplatin as first-line treatment for recurrent or metastatic nasopharyngeal carcinoma (NPC). Abstract LBA2. 

■ Följ vår rapportering från Asco 2021 här, där du också hittar vår bevakning av tidigare Asco-möten. 

■ Följ all vår bevakning om medicinska studier och cancer.

Läs mer

USA-data pekar på könsskillnader vid huvud-halscancer

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!  

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev