Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Immunterapi ökade överlevnaden vid spridd lungcancer

Publicerad: 30 maj 2015, 07:15

Asco 2015. En ny fas 3-studie visar att PD1-immuncheckpointhämmaren nivolumab kan öka överlevnaden som andra linjens behandling vid den vanligaste typen av spridd lungcancer – men bara för en undergrupp av tumörerna.


Ämnen i artikeln:

LungcancerASCO

Resultatet baseras på uppföljning av 582 patienter som inte fått hjälp eller slutat svara på platinabaserad cytostatika.

Samtliga patienter hade icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp, vilket är den vanligaste typen av lungcancer.

Bland dem som lottats till nivolumab var medianöverlevanden 12,2 månader, jämfört med 9,4 månader i kontrollgruppen som fått cytostatikumet docetaxel.

Vidare var biverkningarna lindrigare i gruppen som fått nivolumab. Bara tio patienter fick allvarliga bieffekter, jämfört med mer än hälften bland dem som fick docetaxel.

– Jag tycker att resultaten är imponerande, också sett till att immunterapin här var så tolerabel. I andra linjens behandling är det generellt sett svårt att se bra effekter. Så när det här läkemedlet blir tillgängligt tror jag att det kan bli en förstahandsbehandling i det här skedet, säger Simon Ekman, onkolog och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Men nyttan med nivolumab var i stort sett bara tydlig hos de patienterna, oklart hur många, vars tumörer hade högt uttryck av markören PD-L1. Här var medianöverlevnaden 17 månader, jämfört med 9 månader i kontrollgruppen.

– Det är så klart en mycket stor överlevnadsfördel. De här resultaten talar för att behandlingen i första hand bör ges till de PD-L1-positiva och att det ännu är oklart för de med negativ PD-L1-status, säger Simon Ekman.

Studien har finansierats av läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb. Den presenteras på lördag den 30 maj på Asco-kongressen i Chicago.

Nivolumab har nyligen fått klartecken av den europeiska läkemedelsmyndigheten för behandling av icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp, där man på det hela taget sett ungefär samma överlevnadsfördel som i den nu aktuella studien.

De nya resultaten öppnar alltså för ett godkännande också vid icke-skivepiteltyp.

Simon Ekman har deltagit som prövare i en studie av nivolumab i första linjens behandling vid lungcancer.

Läs abstract till studien:

Luis G. Paz-Ares med flera .Phase III, randomized trial (CheckMate 057) of nivolumab (NIVO) versus docetaxel (DOC) in advanced non-squamous cell (non-SQ) non-small cell lung cancer (NSCLC). Journal of Clinical Oncology 33, 2015 (suppl; abstr LBA109).

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

LungcancerASCO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev