onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Ingen ökad risk för canceråterfall tycks finnas med TNF-hämmare

Publicerad: 16 juni 2017, 08:50

Johan Askling, professor vid Karolinska institutet. Foto: Emilia Larsson

Patienter med reumatoid artrit som tidigare haft cancer tycks vid behandling med TNF-hämmare, inte ha någon ökad risk för canceråterfall.

Ämnen i artikeln:

EULARReumatoid artrtitReumatism

Det visar resultatet från en svensk, registerbaserad studie som presenterades under Eular-kongressen. Bakgrunden till studien är att kliniska riktlinjer manar till försiktighet vad gäller användning av TNF-hämmare hos individer som under de senaste fem till tio åren haft cancer.

Detta utifrån att denna typ av läkemedel hämmar ett protein, TNF, som är en del i immunförsvaret för att motverka uppkomsten av tumörer. Teoretiskt sett skulle behandling med TNF-hämmare kunna innebära en ökad risk för ny cancer eller canceråterfall samtidigt finns det begränsat med evidens för om det faktiskt föreligger en ökad risk för dessa patienter.

Nu visar resultatet från den aktuella studien att så inte tycks vara fallet, i alla fall inte efter en femårsuppföljning.

Antalet patienter som stod på TNF-hämmare var 446 och dessa matchades med 1 278 kontroller med RA samt liknande typ av cancer men som inte fick behandling med biologiska läkemedel. Uppföljningen skedde i snitt runt 4 till 5 år efter start av behandlingen.

Av de patienter som behandlades med TNF-hämmare var det 14 på 1000 personår som fick canceråterfall vilket kan jämföras med 17 per 1000 personår i kontrollgruppen.

Johan Askling, professor vid Karolinska institutet, sa under presskonferensen att resultatet visar att på det sätt som patienter väljs ut att få behandling så gör den inte skada, i form utav ökad risk för cancer. Men han tror inte att resultatet i dagsläget kommer att påverka några riktlinjer.

Forskarna bakom studien anser att en ökad risk för tumörer på specifika ställen eller som har en längre latenstid inte kan uteslutas. Den aktuella studiens uppföljningsperiod sträckte sig över fem år.

– Vi behöver fortsätta att följa upp detta, summerade Johan Askling det efter presskonferensen.

Under samma presskonferens presenterades resultat från ytterligare en svensk studie som visade på att behandling med biologiska sjukdomsmodifierande läkemedel vid RA inte tycks ge ökad risk att få cancerdiagnos för första gången, jämfört med konventionella, sjukdomsmodifierande läkemedel som exempelvis metotrexat.

Läs mer i abstract:

Pauline Raaschou med flera. TNF inhibitor treatment and risk of cancer recurrence in patients with rheumatoid arthritis: A nationwide cohort study from Sweden. Abstract OP0308. Doi: 10.1136/annrheumdis-2017-eular.5148

Hjalmar Wadström med flera. Overall cancer risk in patients with rheumatoid arthritis treated with TNF inhibitors, tocilizumab, abatacept, or rituximab. Abstract OP100 Doi: 10.1136/annrheumdis-2017-eular.4048

EMILIA LARSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev