onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Ingen skillnad i cancerrisk mellan biologiska läkemedel

Publicerad: 15 juni 2018, 10:52

Anna Svärd, överläkare inom reumatologi är lugnad av forskningsresultaten, Falu lasarett. Foto: Petra Hedbom

Patienter med reumatoid artrit som behandlas med tocilizumab verkar inte utveckla cancer i högre utsträckning än de som får TNF-hämmare. Det är resultaten i en amerikansk observationsstudie.

Ämnen i artikeln:

Falu lasarettEULARReumatoid artrtit

PH


– Det är betryggande resultat för oss kliniker som behandlar med dessa preparat, säger Anna Svärd, överläkare och biträdande verksamhetschef vid kliniken för reumatologi vid Falu lasarett.

Patienter med reumatoid artrit, RA, har en viss ökad risk att drabbas av vissa typer av cancer, jämfört med normalpopulationen. I takt med att nya behandlingar, som verkar genom att påverka immunsystemet, blivit vanligare har det funnits farhågor för att behandlingen i sig skulle kunna öka risken ännu mer.

På förra årets Eular kom data på att patienter med RA inte tycks ha ökad risk för canceråterfall efter behandling med TNF-hämmare.

På årets kongress presenteras en amerikansk observationsstudie som pekar på att det är lika säkert antikroppen tocilizumab som med TNF-hämmare, med avseende på malignitet.

– För TNF-hämmare har vi ganska mycket data, inte minst från vårt svenska kvalitetsregister SRQ. Där har vi inte kunnat se någon ökad risk hos patienter som tidigare inte haft cancer. Men hur risken är vid behandling med tocilizumab är inte lika studerat.

I analysen ingick patienter med RA som nyligen inlett behandling med antingen tocilizumab, eller en TNF-hämmare efter att tidigare inte fått tillräcklig effekt av abatacept, tofacitinib eller en annan TNF-hämmare. Patienterna följdes upp tills de antingen avbröt behandlingen, fick en cancerdiagnos, avled eller till studietidens slut efter fem år. Totalt analyserades data på över 30 000 patienter

Uppgifterna kommer från tre olika patientdatabaser som redovisas separat i studien. Resultatet visade att incidensen av att utveckla malignitet, förutom Icke-melanom hudcancer, var per 100 personår 0,81 till 2,18 för de som fått tocilizumab. För de som fått TNF-hämmare låg den mellan 0.98 till 2,16. Skillnaden mellan grupperna var inte statistisk signifikant och motsvarar omkring 1,2 procent i båda grupperna.

– Säkerheten med de nya preparaten som kommit se senaste åren är oerhört viktig. Effekten är det självklart också men den vet vi ganska mycket om. Som kliniker är det lättare att förhålla sig till effekten eftersom vi märker om en behandling inte gör nytta, då kan vi byta. Men maligniteter tar lång tid att upptäcka så dessa nya data är värdefulla, säger Anna Svärd.

Hon pekar också på att det alltid finns svagheter med den här typen av observationsstudier.

– Det kan vara så att man har selekterat patienter med en låg risk att utveckla cancer till att få tocilizumab, det vet vi inte säkert, säger hon.

Läs mer i abstract:

S.C. Kim med flera. No difference in the risk of malignancy in tocilizumab versus TNF inhibitor initiators in patients with rheumatoid arthritis: A multi-database cohort study. OPO0002

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev