Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Inte förbättrad effekt i PSA-studie

Publicerad: 14 mars 2012, 21:00

Två års ytterligare uppföljning i den stora europeiska PSA-screeningstudien gav i stort sett samma effekt som tidigare: var femte man räddas från död i prostatacancer.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Nu kommer nya resultat från den stora europeiska screeningstudien ERSPC. Efter i median elva års uppföljning hade män som inbjudits att ta regelbundna PSA-test 21 procent lägre risk att ha avlidit i prostatacancer, jämfört med en kontrollgrupp som inte fått sådana inbjudningar.

Därmed var den relativa minskningen av dödlighet i prostatacancer nästan oförändrad jämfört med en nioårsuppföljning som publicerades för tre år sedan, då motsvarande siffra var 20 procent.

– Det hade varit roligare om vi sett en större effekt men resultaten är ändå ungefär vad man kan förvänta sig. Två extra år när det gäller prostatacancer är mycket kort tid, säger Jonas Hugosson, professor i urologi vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien.

– Det kan ha varit så att en del framför allt äldre män i studien hade en obotbar men icke diagnostiserad prostatacancer när studien började. Detta skulle i så fall påverka dödligheten i bägge grupperna under lång tid och förminska den relativa effekten av screening, säger han.

Tack vare en något större absolut skillnad i hur många män som dog i sjukdomen förbättrades siffrorna dock för så kallad ”number needed to screen”, jämfört med nioårsuppföljningen. Efter elva år behövde 1 055 män bjudas in till screening och 37 män behövde få diagnos för att ett dödsfall i prostatacancer skulle undvikas.

– Jämfört med den förra uppföljningen ser vi också att resultaten är betydligt mer statistiskt säkra. Och tittar vi enbart på de två sista åren så är mortaliteten i prostatacancer 38 procent lägre i screeninggruppen, säger Jonas Hugosson.

Resultaten baseras på uppföljning av 162 388 män som var i åldern 55 till 69 år när de började bjudas in till PSA-kontroll. De deltagande männen kommer från sju europeiska länder, däribland Sverige.

Resultat från den svenska PSA-screeningstudien i Göteborg har tidigare visat att dödligheten i prostatacancer halverades efter 14 års uppföljning.

Jonas Hugosson poängterar att de olika länderna i den europeiska studien använt olika screeningstrategier, vilket sannolikt kan förklara en relativt stor skillnad mellan de deltagande länderna.

– I den svenska delen har vi screenat vart annat år och använt en förhållandevis låg PSA-gräns för att ta biopsi. Vår screening har därmed varit mer intensiv än i de andra länderna där man screenat vart fjärde år. Dessutom är uppföljningen mycket längre i den svenska delen, säger Jonas Hugosson.

Läs abstract till studien:

Schröder FH m fl. Prostate Cancer Mortality at 11 years of Follow up. New England Journal of Medicine 2012; 366: 981–90.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev