Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Jämlik överlevnad vid akut leukemi

Publicerad: 16 oktober 2019, 04:00

Det stora färgade cellerna är tumöromvandlade vita blodkroppar vid akut myeloisk leukemi, AML. De smala strecken är så kallade Auerstavar, vilka är karakteristiska vid just AML. De gråa cellerna i bakgrunden är röda blodkroppar.

Foto: Mats Ehinger

Män och kvinnor har nu samma överlevnad i akut myeloisk leukemi, AML, visar en omfattande analys av patienter i Sverige.

Ämnen i artikeln:

HematologiLeukemiSkånes universitetssjukhus

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Ur jämställdhetssynpunkt är detta välkommet. Kvinnor lever annars längre både i befolkningen som helhet och bland cancer-patienter generellt. Vi kan inte riktigt säga varför överlevnaden hos män har hunnit i kapp vid just AML, säger Gunnar Juliusson, professor i hematologi vid Lunds universitet och registerhållare för det svenska AML-registret.

Han har följt upp nästan 7 000 patienter som diagnostiserats med sjukdomen sedan registret startade år 1997. Under den här tiden har behandlingen förändrats så till vida att medelålders personer nu oftare kan genomgå stamcellstransplantation och detta avspeglas med en bättre överlevnad i denna åldersgrupp.

Den här förbättringen är dock främst tydlig för män, där det skett kontinuerliga förbättringar under varje femårsperiod som registret funnits, se grafik nedan.

– Vi kan bara spekulera i varför det ser ut så. Män och kvinnor behandlas lika både nu och tidigare. Manliga medelålders AML-patienter har dock haft ett sämre utgångsläge och kan ha tjänat på att mäns hälsoläge och livslängd generellt sett förbättrats och närmat sig kvinnorna under perioden. Samtidigt kan det ligga de kvinnliga patienterna i fatet att de inte minskat sin rökning lika mycket som män, säger Gunnar Juliusson.

Inga tydliga förändringar i överlevnaden finns för AML-patienter som är yngre än 50 år eller äldre än 75 år.

– Vi har ju stamcellstransplanterat de flesta unga patienter redan innan den här studieperioden började. När det gäller de äldre är det bara att konstatera att de på grund av sin ålder har sämre överlevnadschanser än yngre patienter. Användningen av så kallad hypometylerande behandling har ökat bland äldre, vilket skulle kunna ha förbättrat deras överlevnad, men det är tyvärr inget vi ser ännu, säger Gunnar Juliusson.

Många andra blodcancerformer har fått nya sjukdomsspecifika behandlingar på senare tid, men vid AML har sådana kommit först sista året, som tyrosinkinashämmare.

– Så det finns hopp om att överlevnadschanserna ska kunna förbättras, säger Gunnar Juliusson.

Resultaten i studien är nyligen publicerade i tidskriften Blood.

AML drabbar främst äldre

Till skillnad från akut lymfatisk leukemi är akut myeloisk leukemi vanligare hos äldre. Runt 350 svenskar insjuknar årligen. Orsaken är en kraftig expansion av celler som är förstadier till röda blodkroppar, blodplättar och vita blodkroppar av typen granulocyter. AML drabbar främst benmärgen och leder till stor hämning av den normala blodbildningen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev