Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Komplementärmedicin får auktoriserad broschyr

Publicerad: 11 mars 2016, 06:00

Kathrin Wode, specialistläkare i onkologi och processledare inom integrativ cancervård.

Den första svenska patientbroschyren om komplementär och alternativ medicin vid cancer har tagits fram av Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland för att hjälpa patienter att sortera i utbudet och fatta bra beslut.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

– En stor andel av cancerpatienterna använder komplementärmedicin, men många berättar inte det för sjukvården på grund av rädsla för negativa reaktioner. Vi vill nu förbättra dialogen mellan patienter och vårdpersonal för att skapa en säkrare och bättre vård, säger Lena Sharp, verksamhetsutvecklare och enhetschef på Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

Broschyren är tänkt att vara ett verktyg för patienter för att navigera i det stora utbudet av komplementär och alternativ medicin, KAM, vid cancer och göra välgrundade val. Men även sjukvården behöver mer kunskap om metoderna, anser broschyrförfattarna.

– Vårdens uppgift är att stödja patienterna på bästa sätt genom deras sjukdom, men kring KAM har patienterna sällan haft något informerat bollplank. Vården behöver veta mer om vilka metoder som finns, vad de kan tillföra och vilka risker som kan uppstå om man kombinerar vissa av dem med konventionell cancerbehandling, säger Kathrin Wode, specialistläkare i onkologi och processledare inom integrativ cancervård.

– Den internationella forskningen om KAM har också ökat markant de senaste 15–20 åren. Den visar att en del behandlingar har vetenskapligt stöd. Det gäller till exempel yoga och meditation för att minska stress, som undersökts i flera hundra studier, säger Johanna Hök, apotekare och, även hon, processledare inom integrativ cancervård på centret.

Patientbroschyren tar översiktligt upp vilka typer av metoder som finns och vad man bör tänka på som patient, till exempel att fundera på vilka förhoppningar man har, när en metod är lämplig att använda, att ta reda på möjliga biverkningar och negativa samverkanseffekter med cancerbehandlingen samt att välja behandlare med omsorg. Här finns även flera länkar till evidensbaserad information om KAM.

Internationella studier visar att majoriteten av patienter använder KAM som komplement till cancer­behandlingen. Anledningarna varierar, men vanligt är att man vill handskas med biverkningar av behandlingen, öka sin allmänna hälsa och känna att man själv kan påverka sitt mående.

– Mycket av styrkan med KAM ligger i att det handlar om egenvård, att man känner sig delaktig och inte helt utlämnad endast till sjukvårdens beslut, säger Johanna Hök.

– Många söker också nya förklaringsmodeller för att hitta hopp och ett sätt att förhålla sig i den stora kris som en cancerdiagnos ofta är. För patienterna finns ofta ingen motsättning mellan biomedicin och någon annan förklaringsmodell, säger Kathrin Wode.

Men en liten grupp patienter tackar nej till cancerbehandling för att helt förlita sig på KAM som alternativ. För vården är denna grupp ofta särskilt svår att bemöta.

– Det valet väcker många frågor hos vårdgivarna. Har jag informerat tillräckligt, kunde jag ha förhindrat att patienten väljer så? Man kan ha svårt att förstå motiven och är kanske inte så insatt i de behandlingar patienten väljer, säger Kathrin Wode.

För att förstå mer av den komplicerade beslutsprocess som de här patienterna går igenom genomför Regionalt Cancercentrum nu en intervjustudie med patienter som avstått cancerbehandling. En annan intervjustudie undersöker onkologers upplevelse av frågan, till exempel hur de tycker det är att diskutera detta med patienter och vilken hjälp de skulle behöva.

– Det är också så att den här lilla gruppen felaktigt präglar vårdgivarnas bild av hur cancerpatienter i regel använder KAM. De allra flesta är nöjda med sin cancerbehandling men använder KAM som komplement, säger Kathrin Wode.

INNA SEVELIUS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev