Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Långtidsdata visar nytta med ”molekylär matchning”

Publicerad: 3 juni 2018, 07:56

Foto: Thinkstock

En stor studie ger nu ytterligare belägg för att patienter med långt framskriden cancersjukdom kan tjäna på att få behandling mot tumördrivande mutationer om sådana hittas i tumören.


Ämnen i artikeln:

ASCO

De nya resultaten som lyfts fram på Asco-kongressen gäller en tillbakablickande analys av resultat från en stor amerikansk fas 1-studie som pågick åren 2007 till 2013. Deltagare med flera olika typer av cancersjukdom rekryterades till studien efter att inte ha blivit hjälpta av standardbehandling mot sin respektive tumör. Vissa av deltagarna hade fått så många som 16 tidigare behanldingar.

Totalt över 3 700 patienter genomgick analys för eventuella molekyära måltavlor i tumören som skulle kunna gå att behandla med målriktade läkemedel. Åtminstone en sådan måltavla påträffades hos runt 1 300 patienter  och av dessa var det något mer än 700 som verkligen fick ett målriktat läkemedel mot den aktuella förändringen.

I denna senare grupp var treårsöverlevnaden 15 procent, jämfört med 7 procent för övriga. Tioårsöverlevnaden var 6 jämfört med 1 procent.

Det flesta deltagare som fick en ”matchad behandling” fick en sådan som ännu inte var regulatoriskt godkänd av myndigheten FDA. En minoritet av patienterna fick läkemedel som var godkända men inte vid den aktuella cancersjukdomen.

Framförallt såg forskarna nytta med läkemedel som var riktade mot signalvägarna ret och mek/raf.

På senare tid har storskalig DNA-sekvensering, också kallad next generation sequencing, eller NGS, fått en allt större roll för att hitta möjliga behandlingsbara mutationer i patienters tumörer. Tekniken användes hos en del av de senast rekryterade patienterna i studien.

Forskarna tror att NGS tillsammans med nya typer av målriktade läkemedel och immunterapi kan användas för att ytterligare förbättra möjligheterna för patienter med cancersjukdom.

Vid lördagens presskonferens kommenterade Ascos expert Catherine Diefenbach de nya resultaten och lyfte vikten av molekylär profilering.

– En bröstcancerpatient kan ha en tumör som genetiskt mer liknar en lungcancer, vilket innebär att precisionsmedicin tar cancerbehandling ett steg vidare från att bara karakterisera tumörer utifrån ursprung och tillväxttakt, sade hon.

Dagens Medicin har nyligen skrivit om de initiativ som pågår i Sverige inom samma område.

Referens:

Apostolia Maria Tsimberidou med flera. Precision medicine: Clinical outcomes including long-term survival according to the pathway targeted and treatment period—The IMPACT study. J Clin Oncol. 2018;36(suppl; abstr LBA2553).

CARL-MAGNUS HAKE, LOTTA FREDHOLM

Ämnen i artikeln:

ASCO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev