Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Lika regler ska gälla i hela landet

Publicerad: 21 mars 2012, 10:02

Mindre orättvisor i landet är målet för den grupp som nu ritar upp kartan för ett gemensamt införande av nya cancerläkemedel.


Länge har landets regioner varit olika frikostiga med nya cancerläkemedel, och ett mål med den nationella cancerstrategin är att komma till rätta med det. På senare tid har flera initiativ tagits för att ta ett nationellt grepp om medicinerna och kostnaderna. Inom Sveriges Kommuner och Landsting finns en grupp för nya läkemedelsterapier, NLT-gruppen, som rekommenderar landstingen vilka nya läkemedel som ska införas. Tandvårds- och läke­medelsförmånsverket, TLV, har nyligen fått i uppdrag att göra hälsoekonomiska bedömningar av vissa dyra läkemedel som ges på sjukhus. Det första som utreds är hudcancerläkemedlet ipilimumab, se artikeln "Landsting kunde pruta ner dyr medicin", länk här intill.

Nu har en ny grupp bildats som ska ta fram en nationell plan för gemensamt införande av just cancer­läkemedel. I gruppen sitter representanter för de regionala cancercentren. De leds av Jan Liliemark, professor, cancerläkare och programchef på Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

– Jag måste betona: Det handlar inte om att stoppa nya kostsamma läkemedel utan att se till att nya effektiva läkemedel kommer patienterna till godo och att resurser inte slösas bort på mindre verksamma mediciner. En nyckelfråga blir att hitta en gemensam syn över landet för att komma närmare en jämlik vård, säger han.

Uppgiften blir till att börja med att samordna det som redan görs av olika aktörer, som TLV, Läke­medelsverket och NLT. Men den stora utmaningen blir att ligga steget före, tror Jan Liliemark.

– Vi måste ha bra system för att få in info när nya läkemedel är på väg, så att man inte startar när de redan är godkända. Det ska finnas framförhållning. En annan utmaning blir att kommunicera över­vägandena på ett sätt så att rekommendationerna blir accepterade, säger han.

Några sanktionsmöjligheter mot landsting som inte följer rekommendationen kommer dock inte att finnas. Så länge det inte finns en nationell budget för cancerläkemedel kommer det i slutänden att vara upp till respektive landsting. Det betonar onkologen Nils Wilking, RCC Syds representant i grupp­en.

– Det vi kan få är en gemensam måttstock, så att vi värderar utifrån samma normer. TLV tar ju in ett samhällsperspektiv, det kan ge vägledning. Men sedan måste varje region ta ställning, säger han.

Relaterat material

Landsting kunde pruta ner dyr medicin

LISA JACOBSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev