lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Lovande tvåårsdata för immunterapi vid lungcancer

Publicerad: 15 juni 2016, 13:56

Foto: Thinkstock

Årets Asco-kongress bjöd inte på några kioskvältare när det gällde det hajpade området immunterapi. Men flera intressanta resultat levererades, bland annat för kombinationsbehandling, varav Dagens Medicin här beskriver några.

Ämnen i artikeln:

ASCOKolorektal cancerLungcancer

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Inte överraskande visade sig överlevnaden vid spridd och tidigare behandlad icke-småcellig lungcancer fortsatt vara klart bättre bland patienter som fick PD1-immuncheckpointhämmaren nivolumab, jämfört med cytostatikumet docetaxel. Det visade uppdaterade tvåårsresultat från två fas 3-studier, vars ettårsresultat fick stor uppmärksamhet på Asco-kongressen 2015.

Vid den mer svårbehandlade skivepiteltypen var tvåårsöverlevnaden 23 respektive 8 procent i de bägge grupperna. Och för cancer av icke-skivepiteltyp var siffrorna 29 och 16 procent. Den absoluta skillnaden mellan grupperna vid ett- och tvåårsuppföljningarna var ungefär densamma. Uppföljningen är dock ännu för kort för att eventuellt se om det blir en grupp långtidsöverlevare bland dem som fått nivolumab.

Vid icke småcellig lungcancer kom också nya uppmuntrande tidiga resultat för kombinationsbehandling med nivolumab och CTLA4-checkpointhämmaren ipilimumab. Överlag var det en relativt stor andel av patienterna, 39 till 47 procent, som svarade med minskad tumörbörda i första linjens behandling vid spridd sjukdom.

Effekten verkade vara större ju högre uttryck tumören hade av peptiden PD-L1, vars bindning till PD1-receptorn blockeras av nivolumab. I de tumörer där mer än 1 procent av tumörcellerna uttrycke PD-L1, vilket gällde drygt två tredjedelar av patienterna, minskade tumörbördan i 57 procent av fallen. Den siffran är en fördubbling, jämfört med vad man sett för nivolumab i monoterapi, enligt företaget Bristol-Myers Squibb som marknadsför nivolumab. För tumörer med det högsta PD-L1-uttrycket var svarsfrekvensen så hög som 92 procent. Vad dessa lovande siffror eventuellt innebär för överlevnaden på sikt får uppföljande studier visa.

En av de mest uppmärksammade immunterapistudierna från Asco-kongressen 2015 gällde att en mycket hög andel av patienter vars kolorektaltumörer hade defekt cellmaskineri för så kallad mismatch repair svarade på PD1-hämmaren pembrolizumab. Defekt mismatch repair gör att tumörerna samlar på sig en stor mängd mutationer vilket gör att immunförsvaret lättare känner igen dem.

Nu visade ett forskarlag att den här markören också verkar vara en prediktor för behandlingssvar vid en rad andra former av spridd cancer som generellt sett inte är kända för att svara på PD1-blockad, till exempel pankreas-, livmoderkropps- och prostatacancer. Överlag svarade runt hälften av patienterna på behandlingen med krympta tumörer. Hos hela 30 procent försvann tumören helt, enligt ett pressmeddelande från företaget MSD.

Läs mer om intressanta resultat från Asco 2016 gällande immunterapi för: urinblåsecancer, småcellig lungcancer, lymfom och långtidsuppföljning vid melanom.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev