söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Lugnande besked om jak-hämmare

Publicerad: 15 juni 2018, 11:28

Jon Lampa. Foto: Maria Gustavsson

Cancerfallen är inte statistiskt säkerställt fler bland patienter som behandlas med jak-hämmare, jämfört med metotrexat. Det visar en ny metaanalys.

Ämnen i artikeln:

Karolinska universitetssjukhusetEULARReumatoid artrtitLungcancer

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


Länk till video

Hur biverkningsprofilen ser ut på sikt efter medicinering med den nya läkemedelsgruppen är en het fråga. Många undrar framför allt om terapin kopplas till en högre risk för cancer.

– Enligt analysens resultat finns ingen stark signal om att jak-hämmare ökar risken för maligna tumörer eller svåra infektioner. Det är ett lugnande besked i nuläget, säger Jon Lampa som är docent och överläkare i reumatologi vid Karolinska universitetssjukhuset.

Han betonar dock att det behövs längre uppföljningsdata.

– I studierna som ingick i metaanalysen låg uppföljningstiden på 24 veckor i snitt. Det är en ganska kort tid när vi talar om maligniteter, säger han.

Materialet baseras på nästan 14 000 patienter från 31 randomiserade studier. De handlar om jak-hämmarna tofacitinib (Xeljanz), baricitinib (Olumiant), filgonitinib, peficinitinib, decenotinib och upadacitinib. Endast de två förstnämnda är godkända för behandling av reumatoid artrit.

Det primära effektmåttet var andelen maligniteter och svåra infektioner.

Efter i snitt 24 veckor var antalet tumörer fler bland patienter som fått jak-hämmare som monoterapi eller kombinerat med metotrexat, jämfört med deltagare som enbart fått metotrexat. Men skillnaden var inte statistiskt signifikant säkerställd. Några vanliga diagnoser var lungcancer, melanom och basalcellscancer.

Forskarna fann heller ingen statistisk säkerställd skillnad mellan grupperna gällande svåra infektioner. Fast patienter som fått höga doser av jak-hämmare hade numeriskt fler fall av allvarliga infektioner.

I framtida studier behöver direkta jämförelser göras mellan jak-hämmarna, skriver forskarna som kommer från USA och Argentina. Det behöver fastställas om något utav preparaten kan kopplas till maligniteter och infektioner i högre utsträckning, menar de.

– Visst kan man göra den typen av jämförelser. Fast att undersöka klasseffekten är ändå det viktigaste – jak-hämmarna är ju ganska lika varandra ändå. I Sverige följs dessa behandlingar systematiskt med hjälp av Artis-registret. Det ger oss en fantastiskt bra uppföljningsmöjlighet, säger Jon Lampa.

Studierna som ingick i analysen är av fas 3 och fas 2. Definitionen för en svår infektion var om patienten blev livshotande sjuk eller inlagd på sjukhus till följd av sin infektion.

Läs mer i abstract:

Maria Lopez-Olivo med flera. Malignancies and serious infections in randomized controlled trials of januskinase inhibitors in patients with rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev