Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Lungcancerstudie bekräftar nytta av tidig immunterapi för vissa

Publicerad: 4 juni 2018, 13:36

Foto: MSD

Patienter med spridd lungcancer levde längre om de fick primärbehandling med immunterapiläkemedlet pembrolizumab, jämfört med cytostatika, enligt en ny stor studie. Men experter ifrågasätter om de uppmärksammade fynden ger så mycket nya besked.


Ämnen i artikeln:

LungcancerASCO

Redan för snart två år sedan kom resultat från en mindre studie av patienter med högt uttryck av tumörmarkören PD-L1 och där läkemedlet gav förlängd överlevnad jämfört med cytostatika i första linjen vid spridd lungcancer.

I den nu betydligt större studien Keynote-042 med över 1 200 patienter har forskare inkluderat även deltagare med lägre uttryck av PD-L1 i tumörerna, där minst 1 procent av tumörcellerna uttryckte markören. Och räknat på hela gruppen fanns nu en överlevnadsfördel med pembrolizumab (Keytruda), jämfört med cytostatika.

Medianöverlevnaden för respektive behandlingsalternativ var 16,7 jämfört med 12,1 månader, enligt de resultat som försteförfattare Gilberto Lopes presenterade på den stora plenarsessionen i går söndag på Asco-kongressen, där de enligt arrangören fyra mest kliniskt betydelsefulla studierna på mötet lyfts fram.

För närvarande är pembrolizumab i Sverige rekommenderat som första linjens behandling vid spridd lungcancer för individer med högt PD-L1-uttryck, där över 50 procent av tumörcellerna uttrycker markören. Denna grupp utgör runt 25 till 30 procent av patienterna.

Frågan är om den nya studien nu kan bredda målgruppen. I en kommentar på resultaten från Ascos egen expert John Heymach säger han att ”pembrolizumab gör nytta för en mycket större grupp patienter än vi tidigare trott”.

Men andra experter ifrågasätter hur mycket nya besked som studien egentligen kommer med. Antalet patienter i studien som hade högt uttryck av PD-L1 var nämligen fler än de med lågt. Och när forskarna gjorde en sekundär analys av patienter med PD-L1-uttryck på 1 till 49 procent, sågs ännu ingen statistiskt säkerställd överlevnadsfördel med pembrolizumab.

– Nyttan av pembrolizumab i hela den studerade patientgruppen drivs statistiskt mest av de som har högt PD-L1-uttryck. Så för mig säger inte resultaten så mycket mer än det vi redan  visste om effekten av pembrolizumab som monoterapi i första linjen vid lungcancer. Jag vill gärna se mer data på patienter med lägre uttryck PD-L1-uttryck, säger Luigi De Petris, onkolog på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Bakom pembrolizumab står läkemedelsföretaget MSD. Dagens Medicin frågar Thomaz Walz, medicinsk chef för onkologi på MSD i Norden och Baltikum, om han har förståelse för den skepsis som finns mot att studien skulle stärka behandlingen vid PD-L1-nivåer under 50 procent.

– PD-L1 är en relativt ny biomarkör vilken professionen försöker förstå den kliniska signifikansen av. I Keynote-042 ser man utifrån prespecificerade analyser en överlevnadsfördel med den experimentella behandlingen mot cytostatika för patienter med PD-L1 över 1, 20 och 50 procent. Sedan ser man också att med högre uttryck av PD-L1 får man bättre effekt, svarar Thomas Walz.

Läs abstract till studien:

Gilberto Lopes med flera. Pembrolizumab (pembro) versus platinum-based chemotherapy (chemo) as first-line therapy for advanced/metastatic NSCLC with a PD-L1 tumor proportion score (TPS) > 1%: Open-label, phase 3 KEYNOTE-042 study. J Clin Oncol 36, 2018 (suppl; abstr LBA4)

Relaterat material

SKL ger tummen upp för PD1-hämmare mot lungcancer

Immunterapi bättre än cytostatika vid lungcancer

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

LungcancerASCO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev