tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Många intervjuade europeer överdrev värdet av screening

Publicerad: 12 augusti 2009, 11:00

Screening för cancer i bröst eller prostata räddar betydligt fler liv än vad vetenskapen har kunnat visa. Det är i alla fall vad drygt 10 000 européer tror.


I en undersökning som presenteras i veckans nummer av Journal of the National Cancer Institute har forskare från Max Planckinstitutet i Berlin undersökt hur människor i allmänhet ser på effekterna av screening.

De intervjuade sammanlagt 10 228 personer från nio europeiska länder, dock inte Sverige. De intervjuade fick ange hur stor andel som slapp att insjukna i bröst- respektive prostatacancer om de genomgått screening för respektive cancerform. De tillfrågade männen fick svara på frågor om prostatascreening och kvinnorna om bröstcancerscreening, mammografi.

Resultaten visar, enligt forskarna, att de tillfrågade kraftigt övervärderade värdet av screening. 92 procent av kvinnorna övervärderade effekten av mammografi eller rapporterade att de inte visste. När det gällde män och värdet av prostatacancerscreening var motsvarande siffra 89 procent.

Forskarna undersökte också vilka källor som intervjupersonerna använde för att få information om hälsofrågor. Absolut vanligast var familj och vänner, följt av allmänläkare. Men analysen av svaren visade att de som oftast vände sig till läkare eller tog del av till exempel informationsbroschyrer snarare tenderade att ytterligare öka sin tilltro till screening.

De värden som de tyska forskare ansåg ligga närmast sanningen var att mammografiscreening minskar den absoluta risken för att få bröstcancer med omkring 1 kvinna per 1000. När det gäller värdet av screening för prostatacancer är resultaten motstridiga. En stor europeisk studie som presenterades i våras visade dock att screening minskade antalet dödsfall i prostatacancer med en femtedel, se länk här intill.

I en kommentar till studien skriver läkarna Steven Woloshin och Lisa M Schwartz att studien pekar på behovet av bra, saklig information om fördelar och nackdelar med screening, så att patienterna själva kan välja – snarare än att sjukvården ska ”sälja” screening till allmänheten.

Läs studien:

Journal of the National Cancer Institute, publicerad online den 11 augusti

Relaterat material

PSA-screening minskade dödlighet i prostatacancer

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev