söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Markör kan förklara ASA-effekt vid tarmcancer

Publicerad: 24 oktober 2012, 21:05

Patienter med kolorektal cancer vars tumör hade en speciell mutation hade mycket goda chanser att överleva om de samtidigt tog acetylsalicylsyra, visar en studie i tidskriften New England Journal of Medicine.

Ämnen i artikeln:

Tarmcancer

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Tidigare forskning har visat att användning av acetylsalicylsyra, ASA, är kopplat till ökade överlevnadschanser hos patienter som drabbats av cancer i tjock- eller ändtarmen.

Forskare i USA och i Japan visar nu att den här kopplingen enbart tycks gälla patienter vars tumörer har mutationer i genen PIK3CA.

De följde upp 964 patienter med kolorektal cancer som var med i två stora framåtblickande hälsoundersökningar, Nurse’s Health Study och Health Professionals Follow-up Study.

17 procent av patienterna hade en muterad PIK3CA-gen.

Efter fem års uppföljning hade 15 procent av patienterna utan mutation avlidit i sjukdomen, oavsett om de använde ASA eller inte.

Motsvarande siffror för dem där genen var muterad var 3 respektive 26 procent bland dem som använde respektive inte använde ASA.

Forskarnas slutsats är att genmarkören skulle kunna användas för att avgöra vilka patienter med nydiagnostiserad sjukdom som sannolikt har nytta av adjuvant, eller potentiellt botande, behandling med ASA.

En möjlig förklaring till resultaten i studien är att de aktuella mutationerna minskar aktiviteten av enzymet cykloxygenas-2, som har en hämmande effekt på tumörcellernas möjlighet att gå i så kallad apoptos, programmerad celldöd.

Cykloxygenas-2 är också måltavla för acetylsalicylsyra. Och i tumörceller som har de aktuella mutationerna skulle alltså den hämmande effekten av acetylsalicylsyra på cyklooxygenas-2 bli större, enligt forskarna bakom studien.

Läs abstract till studien:

■  Xiaoyun Liao med flera. Aspirin Use, Tumor PIK3CA Mutation, and Colorectal-Cancer Survival. New England Journal of Medicine 2012; 367: 1596–1606. DOI: 10.1056/NEJMoa1207756

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev