Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Mer data om nytta med djupa remissioner

Publicerad: 9 juni 2016, 13:26

Trots flera nya läkemedel mot kroniskt lymfatisk leukemi återstår det mycket att göra för att patienterna ska få verklig nytta av behandlingen. Det står mer klart efter årets möte, anser professor Håkan Mellstedt.


Ämnen i artikeln:

ASCO

Forskning inom hematologi, framför allt inom de så kallade lymfoproliferativa sjukdomarna, har de senaste åren tagit mer plats på Asco-kongressen.

Dagens Medicin träffade Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi vid Karolinska institutet, som berättade om vad han tar med sig hem.

– När det gäller kronisk lymfatisk leukemi har det blivit tydligare hur viktigt det är att trycka ner sjukdomen så lång som möjligt, till så kallad minimal residual disease. Det visade inte minst en del presentationer här på mötet, säger han.

Samtidigt konstaterar han att de nya läkemedel som på de sista åren lanserats mot sjukdomen, som ibrutinib, idelalisib och nu senast venetoclax, visserligen mycket bra kan bromsa förloppet men att de sällan ger riktigt djupa behandlingssvar som man vet ger bäst överlevnad på sikt.

– Här finns mycket att göra med hur vi till exempel kombinerar olika terapier för att nå så bra effekt som möjligt men även hitta ännu bättre läkemedel. Målet är att nå lika långt som vi gjort vid kronisk myeloisk leukemi med hjälp av läkemedlet Glivec och dess efterföljare, säger Håkan Mellstedt.

När det gäller behandling av B-cellslymfom med det omtalade läkemedlet rituximab ser Håkan Mellstedt att man börjar nå vägs ände. Han lyfter fram en studie som visade ingen nytta av att fortsätta underhållsbehandling med rituximab hos patienter med follikulärt lymfom och kronisk lymfatisk leukemi och som kommit i remission med hjälp av cytostatika och rituximab.

– Man fick visserligen bättre progressionsfri överlevnad men ingen effekt på total överlevnad. Det presenterades också en studie som inte visade någon nytta av att höja dosen av rituximab i den initiala behandlingen vid diffusa storcelliga B-cells lymfom, säger Håkan Mellstedt.

Beträffande kroniska myeloproliferativa sjukdomar framhåller han nya resultat som visar hur man molekylärt kan dela in dessa i olika undergrupper.

– Vid en presentation visade man att patienter vars tumör uttryckte receptorn CCR4 kunde svara mycket bra på behandling med en antikropp riktad mot receptorn, säger Håkan Mellstedt.

Slutligen lyfter han fram nya data som pekar på att det möjligen i framtiden skulle kunna gå och screena och behandla äldre personer som har tidiga former av myeloproliferativa sjukdomar.

– Vi har vetat länge att ju äldre man blir desto större risk är risken att man kan hitta förstadier till myelom och kronisk lymfatisk leukemi i blodet. Nu visade en studie att man också kan se ett liknande fenomen med förstadier till kroniska myeloproliferativa sjukdomar i blodet, säger Håkan Mellstedt.

Relaterat material

Kongress-nestor tror på framgångar inom leukemi

”Imponerande effekt vid myelom”

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

ASCO

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev