Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Misshandlade barn drabbades oftare av cancer som vuxna

Publicerad: 29 juni 2009, 12:33

Det kan eventuellt finnas en koppling mellan misshandel i barndomen och ökad risk att få cancer senare i livet.


Det menar kanadensiska forskare som publicerat en studie på tidskriften Cancers hemsida.

Studien baseras på en enkät som besvarats av 13 092 personer boende i en delstat i Kanada. Enkäten innehöll frågor bland annat om misshandel i barndomen, familjens utbildningsnivå och ekonomi, samt om föräldrarna hade någon typ av missbruk. Deltagarna fick även svara på frågor om deras livsstil i vuxen ålder och om de drabbats av cancer.

1024 personer, eller 7,4 procent, uppgav att de varit utsatta för misshandel och 5,4 procent hade fått en cancerdiagnos.

Efter att forskarna korrigerat svaren för kön, ålder och etnisk härkomst, var sannolikheten att drabbas av cancer 49 procent högre bland dem som blivit slagna som barn, jämfört med dem som inte varit utsatta för misshandel.

När resultaten korrigerats för andra stressfaktorer i barndomen, livsstil i vuxen ålder och socioekonomisk status sjönk siffran till 47 procent.

Det observerade sambandet kan dock ha flera orsaker. En tänkbar förklaring kan enligt forskarna bakom studien vara att långvarig stress sänker kroppens immunförsvar.

Frank Lindblad, barnpsykiater och forskare vid Uppsala universitet, säger till Sveriges Radio att det är långtifrån klart att det är misshandeln i sig som orsakat cancersjukdomen. Samtidigt anser har att den aktuella studien är intressant, eftersom den är i linje med tidigare forskning som visat ett samband mellan uppväxtförhållanden och somatiska sjukdomar senare i livet.

Läs studiens abstract:

Cancer, publicerad online

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev