Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag06.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Cancer

Mobiltelefoner ökade inte risken för hjärntumör

Publicerad: 17 maj 2010, 14:43

Mobiltelefoner ökade inte risken för hjärntumör

Foto: Foto: Photos.com

Att prata i mobiltelefon ökar inte risken för hjärntumörer, enligt den hittills största studien på området. Vid de allra högsta exponeringsnivåerna är resultaten dock mer oklara.


Det handlar om de första resultaten från den stora Interphone-studien, som startades för tio år sedan för att utreda eventuella samband mellan användning av mobiltelefon och risk för tumörer i hjärnan.

Studien har genomförts vid 16 forskningscentra i 13 länder, bland annat vid Karolinska instiutet i Solna.

De nya resultaten som publiceras i morgon, tisdag, i tidskriften Epidemiology gäller risken för två vanliga typer av hjärntumörer.

I studien har totalt 2 708 personer med gliom och 2 409 personer med meningiom samt 7 658 friska matchade kontrollpersoner intervjuats om sina mobiltelefonvanor via ett standardiserat formulär.

Resultaten visar att användning av mobiltelefon under tio års tid inte är kopplat till någon ökad risk för vare sig gliom eller meningiom. Snarare verkade risken för hjärntumör generellt sett vara lägre hos mobilanvändare jämfört med personer som aldrig använt mobiltelefon regelbundet.

– Sammantaget ser vi ingen ökad risk för hjärntumörer hos dem som haft mobiltelefon i tio års tid, vilket tidigare varit ett frågetecken, säger Maria Feychting, professor vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet i Solna, och ansvarig för den svenska delen av studien.

Däremot sågs en antydan till ökad risk för gliom hos den tiondel av studiedeltagarna som pratade allra mest i mobiltelefon – med en sammanlagd samtalstid på minst en halvtimme om dagen uner  tio år, eller en timme om dagen under fem år – jämfört med deltagare som aldrig använt mobiltelefon regelbundet. Framför allt gällde detta personer som uppgett att de oftast hade telefonen på samma sida av huvudet som tumören uppstått.

Om detta avspeglar en verklig riskökning eller felkällor som finns i studiematerialet är dock oklart.

– Det troliga är att riskökningen beror på en överrapportering av samtalstid. Vissa personer har uppgett orimliga samtalstider som att de pratar 12 timmar per dag. Och om det rörde sig om en verkligt samband skulle risken öka med ökad exponering, vilket den inte gör, säger Maria Feychting.

Forskningsrapportens författare är dock inte helt ense om hur riskökningen ska tolkas och skriver att det eventuella sambandet behöver utredas närmare i ytterligare studier.

– Vi är överens om att det inte handlar om ett orsakssamband. Men möjlighen kan det finnas något  slags samband, där är vi inte helt överens. Att det inte finns någon känd biologisk mekanism för hur mobilstrålning skulle framkalla cancer tycker vissa av oss talar för att man inte kan utesluta en oväntad effekt vid den högsta exponeringen, medan vissa tycker tvärt om, säger Maria Feychting.

Tidigare har resultat presenterats från den svenska delen av Interphone-studien, som visade att mobilanvändningen inte inneburit någon ökad risk för hjärntumörer i de skandinaviska länderna.

Gliom är den vanligaste typen av hjärntumör och kan vara mycket aggressiv. Meningiom, som utgår från hjärnhinnevävnad, är oftast en godartad tumör.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev