Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Möjlig nytta med screening för äggstockscancer

Publicerad: 17 december 2015, 12:01

Foto: Thinkstock

Tidigare studier har inte gett något stöd för allmän screening för äggstockscancer. Men nu antyder den hittills största studien att screening kan minska dödligheten på längre sikt.


En stor del av all äggstockscancer diagnostiseras sent och har därmed en sämre prognos. Det har diskuterats om allmän screening skulle kunna medföra att fler fall hittas tidigare och förhoppningsvis även minska dödligheten. Men det har hittills inte funnits några tydliga belägg för det.

Den nya studien, som publicerats i Lancet, antyder alltså att det kan finnas en viss överlevnadsfördel med allmän screening varje år.

I den randomiserade studien ingick fler än 200 000 kvinnor mellan 50–74 år som i snitt följdes i drygt elva år. Hälften av dem kallades inte till screening, medan övriga drygt 100 000 kvinnor delades in i två grupper. Den ena gruppen screenades genom vaginalt ultraljud. I den andra gruppen screenades kvinnornas blod efter biomarkören CA125 och därefter genomfördes vaginalt ultraljud.

Under uppföljningstiden diagnostiserades 0,6 procent av alla kvinnor i studien med äggstockscancer, ungefär lika många i varje grupp. Analysen visade en viss minskad dödlighet i äggstockscancer i båda grupperna som fick screening jämfört med gruppen som inte screenades, men resultaten var inte statistiskt signifikanta.

Forskarna gjorde en subgruppsanalys där de uteslöt de kvinnor som hade en odiagnostiserad cancer när studien startade. Då såg man en statistiskt signifikant minskad dödlighet i sjukdomen hos kvinnor som screenades både vad gäller blod och ultraljud. Effekten var blygsam under de första sju åren, men efter sju år uppskattades den minskade risken till 28 procent. Forskarna uppskattar att 641 kvinnor behöver screenas med kombinationsmetoden under 14 år för att förhindra ett dödsfall i äggstockscancer.

I ett pressmeddelande från Lancet säger en av forskarna bakom studien, Usha Menon, att det är den första randomiserade studien som kunnat visa att screening kan minska dödligheten i äggstockscancer och den har betydelse med tanke på det begränsade utbudet av nya effektiva behandlingar.

Men forskarna efterlyser långtidsuppföljningar för att se hur dödligheten påverkas på längre sikt och om screening för äggstockscancer är kostnadseffektivt.

I en ledarartikel nämns att detta är den hittills största randomiserade studien som fokuserat på om screening för äggstockscancer kan minska dödligheten. Även om resultaten är uppmuntrande påpekar artikelförfattarna att bara 60 procent av alla cancerfall kunde upptäckas vid den kombinerade screeningmetoden och drygt bara 50 vid enbart ultraljud.  De anser inte att det är motiverat med allmän screening ännu, men att mer måste göras för att upptäcka äggstockscancer tidigt.

Läs mer i abstract:

Ian Jacobs med flera. Ovarian cancer screening and mortality in the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS): a randomised controlled trial. Lancet, publicerad online 17 december 2015. Doi: 10.1016/S0140-6736(15)01224-6

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev