lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Ny immunkombo imponerar vid melanom

Publicerad: 6 juni 2021, 08:51

I studien deltog patienter med avancerat malignt melanom. Foto: Gettyimages

ASCO 2021. Att kombinera den nya immuncheckpointhämmaren relatlimab med den etablerade nivolumab ger längre tid utan förvärrad sjukdom vid avancerat malignt melanom.

Ämnen i artikeln:

Medicinska nyheterUppsala universitetASCOBristol Myers SquibbLäkemedelMalignt melanomImmunterapi

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


Fynden kommer från en ny randomiserad studie som presenteras på den amerikanska onkologikongressen Asco. Årets möte är virtuellt, precis som i fjol. 

– Det är glädjande resultat och det här kan bli en ny rutinbehandling för patientgruppen, säger Gustav Ullenhag som är docent och överläkare vid onkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Om läkemedelskandidaten relatlimab godkänns i framtiden skulle ett par hundra patienter per år kunna bli aktuella för behandlingen i Sverige, uppskattar han.

Läs även: Stöd för immunkombo vid melanom 

Den så kallade LAG-3-blockerande antikroppen relatlimab är en ny typ av immuncheckpointhämmare. Den aktiverar immunförsvarets T-celler via en annan mekanism än de två mer välkända immuncheckpointhämmarna nivolumab (Opdivo) och pembrolizumab (Keytruda) som revolutionerat behandlingen av malignt melanom.

I den randomiserad fas 3-studie utvärderas kombinationen relatlimab och nivolumab som första linjens behandling vid avancerat malignt melanom. Patienterna kunde inte opereras eller så hade de utvecklat spridd sjukdom. Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad, det vill säga tiden utan att sjukdomsbilden förvärras.

I studien deltog strax över 700 patienter och ungefär hälften lottades till kombinationsbehandlingen medan resterande deltagare endast fick nivolumab.

Resultaten visar att den progressionsfria överlevnaden låg på 10,1 månader i median inom gruppen som fick både relatlimab och nivolumab, medan motsvarande siffra hamnade på 4,6 månader i median för dem som enbart behandlades med nivolumab.

Resultaten visar också en högre progressionsfri överlevnad bland patienter på kombinationsterapin efter ett års uppföljning, 47,7 procent. Motsvarande siffra låg på 36 procent för dem på monoterapin.

Inom gruppen som fick relatlimab och nivolumab skedde tre dödsfall som kopplades till behandlingen, medan två sådana dödsfall skedde bland dem som fick nivolumab.

Förekomsten av allvarliga biverkningar – av grad tre eller fyra – var dubbelt så hög, 18,9 procent, bland patienter på kombinationsterapin. Men här går forskarna inte in på några närmare detaljer, påpekar Gustav Ullenhag. 

– Handlar det om biverkningar som påtagligt sänker patienternas livskvalitet och kräver kraftfull behandling eller rör det sig snarare om labbvärden som stiger men som patienten inte märker av? Det vill man så klart veta.

Han efterlyser även data om objektiva responser, det vill säga om tumören minskat i storlek av kombinationsbehandlingen, vilket inte redovisas i resultaten. Forskarna bakom studien har tidigare uttryckt förhoppningar om att proteinet LAG-3 kan fungera som en prediktiv faktor, det vill säga att relatlimab skulle lämpa sig extra bra för patienter med högt uttryck av LAG-3 i sina tumörer. 

– Det hade varit intressant att få ta del av sådana data. Men det är inget som forskarna delar med sig av här, säger Gustav Ullenhag.

Han påpekar att LAG-3 uttrycks i tumörer vid andra cancerformer och att det ska bli spännande att se hur den experimentella behandlingen står sig i dessa fall. 

Immuncheckpointhämmare är en ny läkemedelsklass som enkelt förklarat höjer immunförsvarets förmåga att bekämpa tumören. Den aktuella studien har finansierats av läkemedelsbolaget Bristol-Myers Squibb. 

Läs mer i abstract:

Evan Lipson med flera. Relatlimab (RELA) plus nivolumab (NIVO) versus NIVO in first-line advanced melanoma: Primary phase III results from RELATIVITY-047 (CA224-047). Abstract 9503.  

Följ vår rapportering från Asco 2021 här, där du också hittar vår bevakning av tidigare Asco-möten. 

■ Följ all vår bevakning om medicinska studier och cancer.

Läs mer

Stöd för immunkombo vid melanom
Svår hudcancerform får behandling 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!  

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev