Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Ny modell svår att leva upp till

Publicerad: 25 november 2015, 13:07

Kort ledtid. Johan Hansson, verksamhetschef för kirurgi i Region Gävleborg, tycker att gränsen på tolv dagar för cancer i urinblåsan är för snäv.

Foto: Britt Mattsson/Bildbyrån

De första standardiserade vårdförloppen i cancervården är införda i de flesta delar av landet. Men brist på personal, platser och resurser gör det svårt att hålla ledtiderna.


Ämnen i artikeln:

Region Gävleborg

Bristen på urologer och patologer är de hinder som flest regioner och landsting tar upp i sina rapporter till regeringen om införandet av standardiserade vårdförlopp.

Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tror att dessa problem går att lösa.

– Regeringen har avsatt pengar till landstingen och en del landsting har använt dem till bemanningen inom bristspecialiteter, säger Gunilla Gunnarsson.

Amir Sherif som är ordförande i Svensk urologisk förening tror inte att detta räcker. Han tar upp behovet av fler SK-kurser för att ST-läkarna i urologi snabbare ska bli färdiga specialister. Men han höjer också ett varnande finger för en allt för stor koncentration av den högspecialiserade vården.

– Om man nivåstrukturerar för mycket och centraliserar all den högspecialiserade vården så kommer urologerna att följa med och då blir det inga urologer kvar för att arbeta med de standardiserade vårdförloppen, säger Amir Sherif.

De standardiserade vårdförloppen är en del av den cancersatsning som den tidigare regeringen beslutade om och som den nuvarande regeringen har fortsatt. Totalt satsas 2 miljarder kronor under fyra år.

Förebilden är den danska modellen pakkeforløb som innebär att tidsgränser för antal dagar till behandling slås fast för olika cancerdiagnoser.

Senast den sista november ska alla landsting ha påbörjat införandet av modellen och de flesta är redan igång. Men att nå de uppsatta tidsgränserna har inte varit lätt. Det visar landstingen och regionernas rapporter till regeringen.

Västra Götalandsregionen skriver att vissa av ledtiderna inte upplevs som realistiska. Hur många landsting som faktiskt har lyckats klara led­tiderna går inte att säga än då detta inte ska rapporteras förrän vårdförloppen är avslutade. Men de flesta landsting lyfter fram ett antal problem som gör det svårt att klara tiderna.

Undanträngningseffekter är ett problem som flera landsting varnar för. När patienterna i de standardiserade vårdförloppen ska prioriteras kan andra patienter trängas undan. En utmaning som många landsting nämner är att det uppstår obokade tider som inte utnyttjas för till exempel operation och röntgen.

– Det är en nödvändighet med obokade tider för att kunna boka in de patienter som behöver en tid inom sitt standardiserade vårdförlopp, säger Gunilla Gunnarsson.

Hon får medhåll kring detta från Amir Sherif.

– Det är svårt att få tid till operationslokalerna och det är svårt att få tillgång till vårdplatser. Om de standardiserade vårdförloppen ska fungera behöver det finnas en beredskap för att kunna operera snabbt och lägga in patienter snabbt, säger Amir Sherif.

Enligt SKL ska det vara möjligt att se till att det finns tider att boka för patienterna i de standardiserade vårdförloppen utan att andra patienter trängs undan.

– Flera landsting har hittat system för att se till att de obokade tiderna används. Tanken är att de obokade tiderna inte ska förbli obokade utan att andra patienter ska ombokas på dessa tider, säger Gunilla Gunnarsson.

Trots att vissa av ledtiderna upplevs som orealistiska så ser hon ingen anledning att göra några förändringar.

– Vi ska inte ge upp målen att få in patienterna inom den här tiden. Jag har ett stort mått av förståelse för att vi inte klarar av att nå alla ledtider redan när vi har hållit på i några månader. Men det handlar om att inte ge upp utan titta på vad vi kan göra för att lösa de utmaningar som finns, säger Gunilla Gunnarsson.

Hon är hoppfull inför 2016 när standardiserade vårdförlopp ska börja införas för ytterligare tolv diagnosgrupper.

– Vi är i början av ett skifte i cancervården, säger Gunilla Gunnarsson.

När urologin i Gävleborg inledde arbetet med att förkorta väntetiderna tog det i genomsnitt 58 dagar från upptäckt av blod i urinen till operation av en patient med blåscancer. I dag är genomsnittet 16–17 dagars väntetid för patienter med en ytlig cancer.

– Vi har samordnat alla delar i utredningsförloppet och förkortat vänte­tiderna i varje steg väldigt mycket, säger Johan Hansson, verksamhetschef för kirurgi i Region Gävleborg.

Men trots den radikala kortningen av väntetiderna når Gävleborg ändå inte målet för det standardiserade vårdförloppet för cancer i urinblåsan.

Enligt detta ska det maximalt ta tolv dagar från besök på vårdcentral till operation för en patient med ytlig cancer.

– Det är en logistisk omöjlighet om vi ska använda de resurser vi har. I så fall skulle vi behöva ha ett system där det ibland finns lediga tider som inte används och en operations­sal står tom. Det tycker jag är ett slöseri med resurser, säger Johan Hansson.

Olika maxtider

Standardiserade vårdförlopp innebär att maxtider för väntan på behandling införs. Under 2015 har detta börjat införas för fem cancerdiagnosområden. Maxtiderna från första besök på vårdcentral till inledd behandling är:

■  6 dagar för akut myeloisk leukemi.
■ 38 dagar för huvud- och halscancer.
■ 38 dagar för matstrups- och mag­säcks­cancer.
■ 28 dagar för spridd prostatacancer och 60 dagar för botande operation vid prostatacancer.
■ 12 dagar för cancer i urinblåsa och urin­vägar vid ytlig cancer och 41 dagar för djupare cancer.

Under 2016 ska standardiserade vårdförlopp börja införas för dessa diagnosgrupper:

■  Cancer med okänd primärtumör.
■ Lungcancer.
■ Malignt melanom.
■ Tjock- och ändtarmscancer.
■ Äggstockscancer.
■ Myelom.
■ Lymfom.
■ Hjärntumörer.
■ Bröstcancer.
■ Bukspottkörtelcancer.
■ Levercancer.
■ Gallblåse- och gallvägscancer.
■ Diffusa och allvarliga symtom.

SAMUEL ÅSGÅRD

Ämnen i artikeln:

Region Gävleborg

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News