lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Nya resultat stärker behandling vid äggstockscancer

Publicerad: 6 juni 2016, 18:08

Läkemedlet olaparib kan ge längre överlevnad vid återfall i äggstockscancer. Det är ett resultat som professor Elisabeth Åvall Lundqvist lyfter fram från avseende gynekologisk onkologi.

Ämnen i artikeln:

ÄggstockscancerASCO

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Årets kongress har inte bjudit på några resultat som förändrar klinisk praxis inom gynekologisk cancer. Men det finns ändå en del intressanta resultat, säger hon till Dagens Medicin.

Ett sådant resultat handlar alltså om läkemedlet olaparib (Lynparza), som används hos BRCA-muterade patienter. En uppföljning av en tidigare rapporterad fas 2-studie visade nu på en överlevnadsfördel med läkemedlet. Femårsöverlevnaden beräknades till 29 procent, jämfört med 20 procent i kontrollgruppen.

– Vi använder redan detta läkemedel och denna analys visar att vi gjorde rätt när vi införde det i klinisk praxis. Det var också intressant att studien visade att ungefär 15 procent fortfarande står på behandlingen efter fem år och utan att få några extra biverkningar. Här skulle man vilja veta vad som karakteriserar dessa patienter och varför de svarar så bra på behandlingen, säger Elisabeth Åvall Lundqvist.

När det gäller cytostatikabehandling av samma sjukdom lyfter hon fram en italiensk studie, Mito-8, som visade att patienter som får återfall av platinakänslig äggstockscancer en tid efter avslutad platinabaserad cytostatika inte tjänade på att få behandling med annan typ av cytostatika innan de återigen fick platinabaserad cytostatika. Snarare gick det lite sämre.

– Det fanns en tanke att patienterna skulle tjäna på det här behandlingskonceptet, men resultaten visar att man inte ska ge något annat än platinabaserad cytostatika vid återfall som uppkommer minst sex månader efter avslutad behandling, säger Elisabeth Åvall Lundqvist.

För en ovanlig form av äggstockscancer, låggradig serös, kom det ett uppmuntrande resultat i en retrospektiv studie från USA. Den visade att patienter som fått anti-östrogenbehandling verkade klara sig bättre än dem som inte fått sådan behandling.

– Resultat visar att det är dags att  det görs en prospektiv studie med endokrinbehandling, som letrozol, hos den här patientgruppen. Det kommer i så fall kräva ett stort internationellt samarbete eftersom patientgruppen är så liten. Uppskattningsvis rör det sig om runt trettio nya fall per år i Sverige, säger Elisabeth Åvall Lundqvist.

Slutligen lyfter hon fram en studie  som indikerar nytta av ett nytt sätt att preventivt behandla bärare av riskgenen BRCA, nämligen att i första hand bara operera bort äggledaren och först flera år senare operera bort äggstockarna.

– Det har kommit ett övertygande resultat som visar på att förstadier till cancern uppstår i äggledarna och då kanske det räcker med att operera bort dem. Vinsten skulle bli att kvinnorna slipper att tidigt komma in i menopaus. Den här pilotstudien talar för att bortopererande av äggledarna inte ger klimakteriella symtom, att man ser en symtommässig vinst med det. Fler och större studier om metoden planeras nu, säger Elisabeth Åvall Lundqvist.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev