söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Nytt läkemedel minskade symtomen vid leukemi

Publicerad: 5 augusti 2009, 13:01

Ett nytt läkemedel mot leukemi minskade symtomen och förlängde överlevnaden hos patienter i en fas 3-studie.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

I studien jämfördes den nya substansen bendamustin med det i dag godkända läkemedlet klorambucil.

Totalt randomiserades 319 patienter med kronisk lymfatisk leukemi, KLL, till en av de två behandlingarna. 45 centra i flera länder deltog, däribland Universitetssjukhuset i Lund och Universitessjukhuset Mas i Malmö.

Resultaten visade att 31 procent av patienterna som fick det nya läkemedlet blev helt fria från symtom på KLL. Motsvarande andel i den andra gruppen var 2 procent.

Den genomsnittliga progressionsfria överlevnadsperioden var signifikant längre med bendamustin, 21,6 månader jämfört med 8,3 månader.

Samtidigt medförde det nya läkemedlet högre risk för oönskade sidoeffekter. Till exempel förekom allvarliga hematologiska biverkningar hos 40 procent av patienterna som fick bendamustin, men bara hos 19 procent av de patienter som fick klorambucil, som anses vara ett relativt säkert läkemedel vid KLL.

Bendamustin är i dag godkänt i Tyskland för användning vid bland annat KLL. Ansökan om godkännande är även inskickad till ett flertal andra länder i Europa.

Den nya studien är publicerad i Journal of Clinical Oncology.

Läs studiens abstract:

Journal of Clinical Oncology, publicerad online 3 augusti

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev