Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Olika bud om kopplingen mellan typ 2-diabetes och cancer

Publicerad: 20 januari 2015, 10:56

Flera studier har pekat på att personer med typ 2-diabetes har ökad risk för cancer. Men flera av de här sambanden är osäkra, anser forskare som gått igenom flera metaanalyser på området.


Den slutsatsen får dock i sin tur kritik i en ledarkommentar i tidskriften BMJ där fynden publiceras.

Det är forskaren Konstatinos Tsilidis och hans kollegor vid universitetet i Ioannina, Grekland, som tittat närmare på 27 forskningssammanställningar om kopplingen mellan typ 2-diabetes och olika cancerformer.

De konstaterar att tolkningen av resultaten av sammanställningarna begränsas av att många är förhållandevis små och att studierna som ingår är sinsemellan mycket olika. Vidare visade en del metaanalyser starkare samband än vad som forskarna bedömde vara rimligt utifrån vissa kriterier, så kallad excess significance.

De mest robusta beläggen för att typ 2-diabetes skulle vara kopplat till riskökning för cancer hittade forskarna för bröstcancer, kolorektal cancer, livmoderkroppscancer samt gallgångscancer.

För övriga cancerformer kan det mycket väl finnas genuina kopplingar men det finns fortfarande mycket osäkerhet kring dessa, anser Konstantinos Tsilidis och hans kollegor.

Men i en ledarkommentar i tidskriften påpekas att de grekiska forskarna använt tveksamma kriterier i sin bedömning av de olika sambanden.

Bland annat menar kommentarsskribenterna, som samtliga är verksamma vid Harvard School of Public Health i Boston, USA, att positiva samband mellan typ 2-diabetes och bukspottkörtelcancer och levercellscancer sorterats bort felaktigt som osäkra av Tsilidis och hans medarbetare.

Läs hela originalartikeln:

Konstantinos Tsilidis med flera. Type 2 diabetes and cancer: umbrella review of meta-analyses of observational studies. BMJ 2015; 350: g7607. DOI: 10.1136/bmj.g7607 

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev