Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag06.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Cancer

Omskrivet cancermedel ökade risk för blodpropp

Publicerad: 18 november 2008, 21:00

En omfattande metaanalys som nu publiceras i tidskriften Jama visar på ett samband mellan det välkända cancerläkemedlet Avastin och ökad risk för venös blodpropp.


I den studie som idag tisdag publiceras i det amerikanska läkarförbundets tidskrift Jama har forskare vid Stony Brook University i New York, USA, sammanställt data från 15 randomiserade och kontrollerade prövningar med nästan 8 000 cancerpatienter.

Forskarna kunde se att bland patienter som fått läkemedlet Avastin (bevacizumab) var risken för att drabbas av en venös, trombos, eller blodpropp, 33 procent högre än bland patienter som inte fått läkemedlet. Av de patienter som fått Avastin drabbades 11,9 procent av någon form av venös trombos och 6,3 procent av svårartad venös trombos.

Avastin är en antikropp som motverkar bildandet av blodkärl, angiogenes, runt tumörer för att svälta tumörerna på näring. Läkemedlet har rönt mycket uppmärksamhet sedan det godkändes år 2005 och då det blev det första läkemedlet att specifikt verka med denna mekanism.

I den aktuella metaanalysen kunde forskarna också konstatera att förekomsten av venösa blodproppar varierade mellan patienter med olika sorters tumörer. Högst förekomst, 19,1, procent, sågs hos patienter med kolorektalcancer. Lägst förekomst, 3 procent, sågs hos patienter med njurcancer.

Risken för venös blodpropp var i studien ungefär lika mycket förhöjd oavsett om patienterna fått hög eller låg dos av Avastin.

Forskarna påpekar att blodpropp är en av de främsta dödsorsakerna hos cancerpatienter och att det är viktigt att patienter och kliniker känner till den ökade risken för blodpropp med Avastin. Om en trombos inträffar under behandling bör nytta vägas mot riskerna innan Avastin eventuellt sätts ut anser forskarna.

I tidigare sammanställningar har man inte kunnat se att Avastin är kopplat till ökad risk för blodpropp, vilket forskarna bakom den aktuella studien tror beror på att dessa undersökningar inte varit tillräckligt omfattande för att uppnå statistisk signifikans för sambandet mellan trombos och behandling med Avastin.

Jama, 2008; 300:2277-2285

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev