Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Öppna jämförelser visar både styrka och svaghet i vården

Publicerad: 8 oktober 2007, 10:33

För andra året presenterar nu Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting sina öppna jämförelser av sjukvården i Sverige. Resultaten visar på stora skillnader mellan landstingen på många områden.


Fyra områden redovisas i rapporten: medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Sammanlagt 75 olika indikatorer har mätts, vilket är 19 fler än i föregående års rapport.

Exempel på områden där en stor skillnad mellan olika landsting kan uppvisas är bland annat den påverkbara dödligheten, särskilt bland män. Även måttet på undvikbar slutenvård skiljer sig stort mellan landstingen.

Rapportförfattarna slår även fast att användandet av bredspektrumantibiotika vid urinvägsinfektion generellt i Sverige är betydligt högre än önskvärt.

En positiv nyhet i rapporten är att femårsöverlevnaden vid olika cancerformer är internationellt sett hög i Sverige. Särskilt för bröstcancer uppvisas goda resultat, med en överlevnad på cirka 87 procent fem år efter insjuknande. Här är skillnaderna landstingen emellan även mycket små.

– När landstingens ledningar använder sig av jämförelser sporras de till att starta olika förbättringsarbeten. Dessutom blir inrapporteringen till olika nationella register bättre och det jämförelserna säkrare, säger Socialstyrelsens generaldirektör, Kjell Asplund, i en kommentar till rapporten.

Läs också: Ny satsning ska ge säkrare vård Läs rapporten "Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet" på Socialstyrelsens hemsida

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev