Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

På Danderyd är det raka spåret till rätt vård

Publicerad: 5 mars 2009, 09:09

Ökad trygghet för patienten, hjälp för de anhöriga och avlastning för personalen på akuten – det är resultatet av direktintaget för cancerpatienter på kirurg- och urologkliniken vid Danderyds sjukhus.


Sedan i somras behöver inte cancerpatienter som till exempel blivit sämre eller fått mycket ont vänta på akuten. I stället kan de komma direkt till den avdelning på Danderyd där de fått vård tidigare.

För patienterna innebär det många fördelar – de slipper att ligga och vänta på hjälp i den oroliga och stressiga miljö som akutmottagningen kan vara. Dessutom får de träffa personal som direkt har tillgång till deras journal och sjukdomshistoria och som alltså har kunskap om hur framskriden sjukdomen är och vilken behandling de har fått.

Det finns flera sjukhus i landet som använt någon form av direktintag för olika patientgrupper – men då har det i regel gällt dagtid. På Danderyd är det direktintag dygnet runt. De patienter som berörs är oftast de som behöver palliativ vård. De kan vårdas inom ramen för ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, eller klara sig själva med hjälp av anhöriga.

– De som använder direktintag är ändå relativt pigga – men har tryggheten att de kan komma in till sjukhuset när det behövs, säger Madelene Carlsson.

Tillsammans med Marie Anth är hon en av två kontaktsjuksköterskor på avdelning 63. Det är de som ska fungera som patientens lots genom vården och är de ansvariga om patienten behöver direktintag på dagen.

Jourtid kontaktar patient, anhöriga eller ASIH avdelningen direkt. Då är det ansvarig sjuksköterska som sköter de kontakter som behövs. När väl patienten är inskriven tas prover enligt en checklista och patienten rondas som vanligt.

Det var också frågan om hur direktintaget skulle fungera på jourtid som väckte de flesta frågorna innan förändringen genomfördes, enligt Ingeli Simmross. Hon är sjuksköterska på kirurg- och urologkliniken och var projektledare när direktintaget infördes.

– Något av det viktigaste var att vi fick verksamhetschefen Staffan Gröndal med oss, säger hon.

Med verksamhetschefens och sektionschefens stöd bakom sig kunde Ingeli Simmross lättare övertala de tveksamma medarbetare som fanns.

– En nyckelgrej var att vi använde läkarnas arbetsplats- träffar för att informera och gå igenom det PM vi hade gjort, säger hon.

En oro som uttrycktes var vad som skulle hända om någon patient var så sjuk att hon riskerade att ligga och dö i korridoren.

– Men om patienten är jättedålig ringer vi jourläkaren som i vilket annat fall som helst, säger Madelene Carlsson.

Ett annat bekymmer har varit att ordna plats till de patienter som tas in direkt. På kortet som alla får när de skrivs ut står det att patienten i värsta fall kan få ligga i korridoren vid direktintag. Men hittills har det inte hänt.

Den främsta nackdelen med det nya systemet, tycker Ingeli Simmross, är att det kan ta mycket tid för de ansvariga sjuksköterskorna under jourtid.

– Om jag tar emot en patient på kvällen så ringer jag jouren och akuten – eventuellt måste jag också ordna en omfördelning av platser på avdelningen.

Direktintaget används givetvis inte slaviskt. Är patienterna riktigt dåliga ska de inte in på avdelningen utan hänvisas till medicinakuten. Vid något tillfälle har akut­läkaren fått ta en snabbtitt på en svårbedömd patient före uppslussning till avdelningen.

– Det handlar om att man får vara lite flexibel, säger Ingeli Simmross.

Tre viktiga vägar till framgång

För att driva igenom systemet med direktintag dygnet runt fanns det tre viktiga framgångsfaktorer, anser Ingeli Simmross och kontaktsjuk- sköterskorna Madelene Carlsson och Marie Anth.
1. Stöd uppifrån. Både verk­samhetschefen och sektionschefen var positiva till förslaget.
2. Information vid rätt tillfälle. Att använda de arbetsplatsträffar som läkarna ändå hade inbokade för information och diskussion fungerade mycket bra.
3. Öppenhet. Både läkare och övrig vårdpersonal på sjukhuset var beredda att pröva något nytt.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev