Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Personal saknas på 4 av 6 avdelningar för barncancer

Publicerad: 18 oktober 2018, 06:10

Det saknas fortfarande personal i den svenska barncancervården, visar Barncancerfondens årliga undersökning.


Ämnen i artikeln:

Universitetssjukhuset i LinköpingNorrlands universitetssjukhusSahlgrenska universitetssjukhusetKarolinska universitetssjukhuset

Barncancerfonden undersöker årligen läget på landets sex barncancercentrum. Årets kartläggning visar att det totalt saknas 29 heltidsanställda sjuksköterskor för att hålla alla vårdplatser öppna och samtidigt ge sjuksköterskorna en god arbetsmiljö med möjlighet att avsätta tid till forskning och utveckling. Dessutom saknas totalt 11 heltidsanställda barnonkologer.

Hela den svenska barncancervården står under den kommande tioårsperioden inför ett generationsskifte, då varannan barnonkolog går i pension. Samtidigt tar det i snitt åtta år för en legitimerad läkare att utbilda sig till barnonkolog.

Personalsituationen skiljer sig mycket åt över landet. På barncanceravdelningarna i Umeå och Linköping har man ingen personalbrist, medan läget i Göteborg är pressat. Stockholm, Uppsala och Lund har en hanterbar situation, men behöver alla mer personal. Fyra av sex barncancercentrum tvingas varje månad eller oftare hänvisa barn till andra avdelningar inom sjukhuset på grund av personal- eller platsbrist. För familjerna innebär det att man får träffa ny personal, som har barnkompetens men inom andra specialiteter.

– Förutom att brist på personal kan leda till otrygghet för de barn som drabbas av cancer finns en annan, mer långtgående risk: att utvecklingen av nya mediciner och behandlingar stannar av. I dagsläget tvingas läkare och sjuksköterskor att avstå forskningstid på grund av personalsituationen, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Barncanceravdelningen vid Norrlands universitetssjukhus är ett exempel på att det går att göra positiva förändringar. Där införde man redan 2009 den så kallade 3-3-modellen som innebär att omvårdnadspersonalen inte arbetar mer än 88 procent, men blir ersatta för 100 procent. Modellen som bygger på att återhämtningstiden ska öka hos personalen har även visat sig även fungera väl ekonomiskt. Personalen trivs och vill stanna kvar, sjukskrivningarna har minskat och externa vikarier behöver endast plockas in under sommaren.

Vid ett möte i Almedalen i juli i år ställde sig sju av åtta riksdagspartier bakom en specifik satsning i form av ett löfte om 500 miljoner kronor per år till cancersjukvården under kommande mandatperiod, med barncancervården som ett prioriterat område.

TT

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev