tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Pilotprojekt satsar på prevention i skolan

Publicerad: 17 februari 2021, 06:07

Skolsköterskor ska lära sig mer om hur cancer kan förebyggas redan i mellanstadiet.

Foto: Getty Images

Genom att kroka arm med skolvärlden vill RCC Stockholm-Gotland minska antalet cancerfall i framtiden. Skolsköterskor och lärare ska drillas i tidig prevention.

Ämnen i artikeln:

Hpv-vaccinLivmoderhalscancerRCCRegion Stockholm

Petra Hedbom

petra.hedbom@dagensmedicin.se


 

Fram tills nu har det preventiva arbetet som Regionala cancercentrum, RCC, deltagit i främst bestått av olika screeningprogram och vaccination mot hpv. I ett pilotprojekt ska de nu vända sig till skolor för att få både lärare och elever att inse vikten av levnadsvanor.

– Många är i dag medvetna om kopplingen mellan levnadsvanor och till exempel fetma och diabetes. Men det är inte lika självklart att prata om hur risken för cancer påverkas, säger Jennie Jackson, onkologisjuksköterska och projektledare för Levla på RCC.

Levla är ett paraplyprojekt för flera olika insatser som alla syftar till att öka kunskapen bland barn och unga om hur viktig vår livsstil är för risken att utveckla cancer senare i livet. Det handlar till exempel om kost, fysisk aktivitet, rökning och solvanor. Namnet Levla associerar till spelvärlden och tanken är att man, oavsett personliga förutsättningar, ska uppmuntras att nå en ny nivå av insikt om levnadsvanor kopplat till sin hälsa.

I piloten ska RCC Stockholm-Gotland samarbeta med Västerholms friskola i Stockholmsförorten Skärholmen. Syftet är att bland annat att ta fram material som lärare och elevhälsovård kan använda när de kommunicerar med barnen, med fokus på mellanstadiet.

I ett första steg ska RCC under våren ta fram en webbutbildning som riktar sig till skolsköterskor och där kommer även kunskap om barncancer att ingå.

Lina Silverklippa är skolsköterska på Västerholms friskola och tycker att det är bra att lyfta frågan om cancer och att det inte bara ska handla om hpv-vaccin.

– Vaccinering är en konkret sak som vi gör i preventivt syfte men det finns många mindre specifika frågor som är viktiga att ta upp vid till exempel de hälsosamtal vi har med eleverna i årskurs fyra. Att ta fram en kvalitetssäkrad utbildning i hur vi pratar med eleverna om detta är väldigt bra, säger hon.

Även om Lina Silverklippa vet att många skolsköterskor har en stressig vardag tycker hon att de har en viktig roll i att lyfta folkhälsa.

– Vi är ju här för att barnen ska få en bra hälsa, för att de ska klara skolan men också livet, säger hon.

I en förstudie som RCC gjort bland lärare och skolsköterskor framkom det att det finns en stor efterfrågan på samlat och vetenskapligt korrekt material. Men för att arbetet ska få genomslagskraft räcker det inte att skolsköterskorna är med, det krävs att lärarna som träffar barnen mest är involverade. 

Därför ska RCC under våren också ha möten med lärare från Västerholms friskola för att tillsammans med dem ta reda på hur ett utbildningsmaterial till lärare kan se ut. Skolan har delvis valts ut för att den ligger i ett mångkulturellt område med stora socioekonomiska skillnader. Förhoppningen är att kunna nå ut med information om hälsa och livsstil till delvis nya grupper. 

Att RCC nu samarbetar med skolvärlden är någonting helt nytt och projektledaren Jennie Jackson är ödmjuk inför uppdraget.

– Vi hoppas ju att det vi gör nu, tar fram en kvalitetssäkrad utbildning till skolsköterskor och tillsammans med personal på skolan tar fram vägledning och material som fungerar med läromålen i skolan, ska göra att lärarna ska känna sig inspirerade att ta upp frågorna med eleverna. Kopplingen mellan levnadsvanor och hälsa behöver genomsyra skolan på många plan, utan att det blir en extra pålaga för lärarna, säger hon.

Läs hela SPECIAL CANCER

Min vårdplan rullas ut nationellt 

Premiärdatum oklart för nationell screening 

Det här ska bli screeningens nav 

Bättre omhändertagande av personer med ärftlig cancer 

Krönika: Patienten som inte är patient 

Levla

Projektet finansieras av RCC Stockholm-Gotland som har tagit fram konceptet tillsammans med organisationen Generation Pep.

Kommentater

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här

Kommentarer publiceras efter granskning.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev