Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Positiva resultat vid blåscancer

Publicerad: 7 juni 2016, 09:20

Flera lovande studier av immunterapi vid blåscancer och resultat av en strålningsstudie vid prostatacancer. Det är några nyheter som onkologen Olof Ståhl tar med sig hem inom området urologisk onkologi.


Ämnen i artikeln:

Skånes universitetssjukhusBlåscancerProstatacancerASCO

– Det är spännande data, även om det fortfarande är i tidigt skede. Vi vet att om patienten svarar på behandlingen så finns det chans till en långvarig effekt, säger han.

På kongressen presenterades tidiga studier med PD-L1-hämmaren durvalumab och PD1-hämmaren nivolumab i andra linjens behandling vid blåscancer. Bägge studierna visade ungefär på samma tumörresponser kring 25 procent. Den studie  som fick mest uppmärksamhet gällde PD-L1-hämmaren atezolizumab. Anledningen var att man där studerat patienter som inte tål konventionell platinabaserad cytostatika.

– Den här patientgruppen har inte så många andra alternativ så de här resultaten är välkomna. Medianöverlevnaden ser också lovande ut på ungefär 15 månader, säger Olof Ståhl, som till vardags är överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö.

Vid spridd njurcellscancer bjöd mötet på uppdaterade resultat från tidiga studier av nivolumab i andra linjens behandling.

– I snitt lever patienter i två år till efter att de sviktat på första och ibland andra linjens behandling. Det är ett bra resultat. Förmodligen kommer nivolumab få ett stort genomslag på den indikationen. Fördelen är också att biverkningarna är milda, säger Olof Ståhl.

Vid njurcellscancer kommer även uppdaterade fas 3-data för den nya tyrosinkinashämmaren cabozantinib i andra linjens behandling.

– Det verkar vara den bästa tyrosinkinashämmaren i detta stadium, men frågan är hur den står sig i konkurrens från nivolumab, säger Olof Ståhl.

Inom prostatacancer kom flera intressanta resultat inom skilda områden, enligt Olof Ståhl. En engelsk studie visade att strålning i kurativt syfte vid tidig cancer med intermediär risk kan göras med färre behandlingstillfällen utan att påverka effekt eller biverkningar.

– Med dagens köer inom strålningsbehandling är det förstås ett välkommet resultat. Man har redan börjat behandla enligt detta koncept på vissa håll i landet, säger Olof Ståhl.

Inom diagnostiken av prostatacancer presenterades en studie som visade nyttan med magnetkameraundersökning av prostatan hos män med förhöjda PSA-värden.

– Därigenom kunde man minska antalet biopsier med 25 procent utan att man hittade färre kliniskt viktiga tumörer, säger Olof Ståhl.

Vidare lyfter han fram en studie som utvärderat ett test för att på förhand hitta patienter som inte svarar på de nya typerna av hormonläkemedel, som abirateron och enzalutamid.

– Vi borde snart kunna införa ett sådant typ av test i klinisk praxis. Inte minst skulle det nog vara kostnadsbesparande då behandlingarna i sig är så dyra. Det handlar om runt 20 procent som inte svarar på läkemedlen. Men kanske kan det gå att göra dem känsliga genom att behandla dem med cytostatika först, säger Olof Ståhl.

Inom testikelcancer kom en randomiserad studie från Frankrike där patienter  som visade tecken på dåligt behandlingssvar antingen lottades till att fortsätta med samma cytostatikabehandling eller få en mer intensifierad behandling.

– Studien visade på en klar fördel med att intensifiera behandlingen. Det bekräftar nyttan med en liknande strategi som vi haft i Sverige och Norge i flera år, säger Olof Ståhl.

 Läs all vår bevakning från Asco här.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev