Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

måndag10.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Cancer

Regeringen ger miljoner till nationella cancerstrategin

Publicerad: 17 december 2009, 16:24

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har i dag gjort en överenskommelse om cancerstrategin. Bland annat anslås 3 miljoner kronor för att minska tobaksrökningen.


I februari blev utredaren Kerstin Wigzell klar med betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden.

I dag, onsdag, togs ett steg närmare förverkligande av strategin, då regeringen slöt en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kring flera av förslagen som lyftes fram i betänkandet.

Överenskommelsen innebär att en rad projekt får statlig finansiering med totalt 22,5 miljoner kronor för år 2010.

■ 7 miljoner kronor anslås till en försöksverksamhet för mer patientfokuserad vård. För år 2009 har man tidigare anslagit 6 miljoner till samma projekt.
   ■ 3 miljoner kronor anslås till insatser för att minska tobaksrökningen. Tanken är att SKL tillsammans med andra aktörer och pågående projekt ska utarbeta en plan för fortsatta insatser inom området.
   ■ 4 miljoner kronor anslås till ett projekt för att öka andelen kvinnor som deltar i gynekologisk cellprovskontroll och mammografiscreening.
   ■ 6 miljoner kronor går till ett svenskt deltagande i ett internationellt projekt där skillnad i överlevnaden i olika cancersjukdomar ska analyseras. Projektet leds från England.
   ■ 2,5 miljoner kronor går till cancersamordnaren Kjell Asplund som ska främja skapandet av nationella cancercentra. Pengarna ska bland annat användas för att anordna hearings med sjukvårdshuvudmännen.

Dessutom innebär överenskommelsen att SKL och socialdepartementet under 2010 kommer att kartlägga användningen av patientrapporterade mått i dagens kvalitetsregister på cancerområdet. Detta arbete finansieras av SKL.

Regeringen har tidigare beslutat att totalt anslå 227 miljoner till den nationella cancerstrategin över tre år: 55 miljoner kronor år 2010, 76 miljoner kronor år 2011 och 96 miljoner kronor år 2012.

De 55 miljonerna för år 2010 ska – förutom finansiering av ovan nämnda projekt – användas för arbete med de nya cancercentrumen.

Utöver dessa pengar har regeringen också anslagit 5 miljoner kronor till en informationstjänst om cancer på sajten 1177.se.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev