Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Risk för självmord efter cancerbesked

Publicerad: 5 april 2012, 12:55

Risken att människor tar livet av sig efter ett cancerbesked är kraftigt förhöjd, visar ny svensk studie som publiceras i New England Journal of Medicine. Första veckan är risken tolv gånger så hög som för andra.


Patienter som nyligen har fått en cancerdiagnos har, i jämförelse med människor utan cancer, en ökad risk både för självmord och för död av hjärt-kärlsjukdomar.

Forskarna tolkar fyndet som en reaktion på stark mental stress hos patienten och att det sannolikt inte handlar om sjukdomen i sig eller påbörjad behandling.

– Vi väntade oss inte att den ökade risken skulle komma så snabbt efter beskedet, säger en av forskarna, läkaren Katja Fall vid enheten för klinisk epidemiologi och biostatistik vid Örebros universitetssjukhus.

Forskargruppens arbete är ett samarbete mellan Karolinska institutet, Örebro universitet och Islands universitet och det påpekas att mycket få av dem som nyligen fått en diagnos som fullföljer ett självmord.

Men risken är ändå hög första månaden. Allra störst är risken första veckan efter beskedet och då till synes oberoende av vilka sjukdomar patienten haft tidigare. Risken var till och med marginellt högre bland de som inte hade en sjukdomshistoria som innehöll psykiatrisk eller hjärt-kärlsjukdom.

Risken avtar med tiden efter ett besked och efter ett år är risken för att patienten dör av stressrelaterade orsaker liten.

Den höga stressen efter sjukdomsbesked har tidigare setts i en studie på patienter med prostatacancer. Den visade att de hade en ökad risk att avlida första tiden efter ett besked och forskarna ville därför granska om det var likadant för alla patienter med en cancerdiagnos i Sverige.

Mellan åren 1991 och 2006 följdes i granskningen över sex miljoner svenskar över 30 år. Av dem fick en halv miljon cancer och forskarna undersökte vilken typ av cancer det handlade om och huruvida de dog efter sin diagnos. I det nationella dödsorsaksregistret, kunde de i så fall se när och av vilken orsak patienten dött.

– Det som är unikt är att vi kunde se vad som hände med patienterna redan första veckan efter cancerbeskedet, säger Katja Fall.

Hon hoppas att studien ska göra personal och anhöriga medvetna om att dessa patienter är under stor psykisk stress och att de kan behöva stöd.

■ Läs mer om studien här:
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1110307

SYLWI LA TERRA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev