Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Sämre kognitiv funktion efter strålning av hela hjärnan

Publicerad: 5 oktober 2009, 14:28

Tillägg av så kallad helhjärnsbestrålning till stereotaktisk strålbehandling av hjärnmetastaser gav sämre minne och bör inte göras rutinmässigt, enligt en ny studie.


Forskare vid MD Anderson Cancer Center i Houston, USA, har undersökt nyttan av tilläggsbehandling med konventionell så kallad helhjärnsbestrålning hos patienter som genomgått stereotaktisk strålbehandling av hjärnmetastaser.

Bakgrunden är enligt forskarna att det hittills varit oklart huruvida nyttan med sådan tilläggsbehandling överväger riskerna med påverkan på hjärnfunktionen.

58 patienter med en till tre nyligen diagnostiserade hjärnmetastaser rekryterades till studien. De fick alla stereotaktisk strålbehandling. Hälften lottades till att också få helhjärnsbestrålning.

Studien avbröts då det vid fyra månaders uppföljning visade sig att patienterna som fått helhjärnsbestrålning hade signifikant mer försämrad inlärnings- och minnesfunktion, enligt måttet Hopkins Verbal Learning Test-Revised, jämfört med dem i kontrollgruppen som enbart fått stereotaktisk strålbehandling.

Vid samma tidpunkt hade fyra patienter dött i kontrollgruppen, jämfört med åtta patienter i gruppen som fått helhjärnsbestrålning.

Vid ett års uppföljning hade dock högre andel patienter som fått helhjärnsbestrålning, 73 procent, klarat sig undan återfall av sjukdom i centrala nervsystemet, jämfört med kontrollgruppen där motsvarande siffra var 27 procent.

Trots de sämre siffrorna gällande återfall är forskarnas slutsats att patienter i första hand bör behandlas med enbart stereotaktisk strålning, samtidigt som deras kliniska förlopp följs noggrant. Syftet är att minska försämring av kognitiv funktion.

Stereotaktisk strålbehandling innebär att en hög dos av strålning ges till ett precist område i hjärnan. En typ av stereotaktisk strålbehandling är den så kallade gammakniven som utvecklats av det svenska medicinteknikföretaget Elekta.

Vid helhjärnsbestrålning strålas hela hjärnan via två motriktade strålfält.

Den aktuella studien publiceras online i dag, måndag, i tidskriften Lancet Oncology.

Läs abstract:

Lancet Oncology, publicerad online 5 oktober 2009

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev