Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag22.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Cancer

Screening med endoskopi minskade dödlighet i cancer

Publicerad: 28 april 2010, 10:18

För första gången visar nu en randomiserad studie att screening med sigmoideoskopi kan minska insjuknande i kolorektal cancer och minska dödligheten i sjukdomen.


Det finns i dag klara bevis för att screening för blod i avföringen kan minska dödligheten i kolorektal cancer, som är en av de vanligaste cancerformerna. Sådan screening genomförs nu i Stockholm läns landsting av män och kvinnor i åldern 60 till 69 år.

Men mycket pekar på att screening med endoskopi av tarmen skulle vara en effektivare metod, bland annat för att möjliga förstadier till tumörer kan hittas och elimineras i ett tidigt skede.

I tidskriften Lancet publicerar nu brittiska forskare för första gången resultat som visar att screening med en endoskopisk metod minskar både insjuknande i kolorektal cancer och dödlighet i sjukdomen.

I studien användes så kallad flexibel sigmoideoskopi då ändtarmen och nedre delen av tjocktarmen undersöks – till skillnad från koloskopi då hela tjocktarmen undersöks.

Totalt ingick 170 432 personer mellan 55 och 64 år i studien. De lottades till att antingen bli inbjudna till en enstaka sigmoideoskopi eller till att inte bli kontaktade.

Efter i median 11,2 års uppföljning hade kolorektal cancer diagnostiserats bland 1,24 procent av deltagarna i interventionsgruppen jämfört med 1,61 procent i kontrollgruppen.

Motsvarande siffror för andelen av deltagarna som avlidit i sjukdomen var 0,33 procent och 0,48 procent.

Detta innebär en riskreduktion att insjukna i kolorektal cancer eller att dö i sjukdomen med 23 respektive 31 procent. Bland dem som tackat ja på inbjudan och verkligen deltagit i screeningen var riskminskningen 33 respektive 40 procent.

Antalet personer som behövde screenas för att undvika ett sjukdomsfall eller död i kolorektal cancer var 191 respektive 489.

Den totala dödligheten var något lägre i interventionsgruppen jämfört med i kontrollgruppen. Denna skillnad var dock inte statistiskt signifikant men indikerar enligt forskarna att screeningsproceduren är oskadlig.

De drar slutsatsen att flexibel sigmoideoskopi är en säker och praktisk undersökning som kan ge tydliga och långvariga fördelar om den används vid ett enstaka tillfälle.

Forskarna, som är verksamma vid bland annat Imperial College London,  skriver dock att en svaghet i studien var att samtliga deltagare tidigare hade svarat ja på en förfrågan om de kunde tänka sig att delta i ett screeningprogram. Det medförde att andelen personer, 70 procent, som verkligen gjorde undersökningen i interventionsgruppen sannolikt blev större än vad som annars hade varit fallet.

Lars Påhlman, som är professor i kirurgi vid Uppsala universitet, har länge varit en förespråkare för införande av screening mot kolorektal cancer. Han anser att fynden i den brittiska studien är glädjande.

– Vi har väntat länge på de här resultaten, som är viktiga i diskussionen om man ska screena eller inte. Jämfört med screening för blod i avföringen kan man rädda ungefär dubbelt så många liv med det här tillvägagångssättet. Men det behövs resultat från fler studier innan man på allvar kan börja fundera på att införa sigmoideoskopiscreening i Sverige, säger Lars Påhlman.

Han påpekar också att de aktuella resultaten står i kontrast till resultat i en norsk studie, se länk ovan, där man inte hittade någon minskad dödlighet i sjukdomen bland de som inbjudits till sigmoideoskopiscreening.

– De signifikanta resultaten i den brittiska studien har förmodligen att göra med den långa uppföljningstiden.

Den screeningmetod som Lars Påhlman anser är mest intressant är koloskopi, eftersom man då även primärt kan hitta tumörer och tumörförstadier i den övre delen av tjocktarmen. Vid sigmoideoskopiscreening undersöks denna del av tarmen enbart om man först hittar tumörer eller tumörförstadier i den nedre delen av tjocktarmen.

Hittills saknas dock resultat från randomiserade studier av koloskopiscreening.

– Jag kämpar för att få finansiering så att svenska patienter kan inkluderas i stor nordeuropeisk koloskopiscreeningstudie som vi startade i somras. Kanske kan resultaten i brittiska studien göra det lättare att få pengar till den studien, säger Lars Påhlman.

Läs abstract till studien:

Lancet, publicerad online 28 april 2010

Relaterat material

Screening minskade inte dödlighet i kolorektal cancer

Screening kan halvera risk för att drabbas av tarmtumörer

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev