Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Screening minskade inte dödlighet i kolorektal cancer

Publicerad: 31 maj 2009, 23:01

Sexårsdata från en randomiserad studie i Norge visar att screening med så kallad sigmoideoskopi inte minskar dödlighet i kolorektal cancer.


Ämnen i artikeln:

Kolorektal cancer

Tidigare är det visat att screening för blod i avföringen kan minska dödligheten i kolorektal cancer, som är en av de vanligaste cancerformerna. Sådan screening genomförs nu i Stockholms läns landsting av män och kvinnor i åldern 60–69 år.

Hittills har det saknats evidens för om andra vanliga screeningmetoder också kan minska insjuknande och dödlighet i sjukdomen.

Nu presenterar norska forskare vid bland annat Kreftregistret i Oslo för första gången mortalitetsdata från en randomiserad studie av screening med så kallad flexibel sigmoideoskopi. Det är en metod där nedre delen av tjocktarmen undersöks med ett endoskop. Därefter kan man hitta och ta bort godartade polyper som senare riskerar att utvecklas till elakartade tumörer.

I studien ingick 55 736 män och kvinnor i åldern 55–64 år som lottats till screening med en enstaka sigmoideoskopiundersökning eller till en kontrollgrupp som inte screenades.

Efter sju års uppföljning fanns ingen skillnad i grupperna mellan hur många som drabbats av kolorektal cancer. Sexårsdata visade inte heller någon säkerställd skillnad i dödlighet mellan grupperna.

När forskarna sorterade bort inbjudna deltagare som inte deltog i undersökningen fann de dock en signifikant minskad dödlighet i kolorektal cancer i screeninggruppen jämfört med kontrollgruppen.

Denna risk minskade med 59 procent för någon form av kolorektal cancer och med 76 procent för cancer i ändtarmen och nedre delen av tjocktarmen.

Samtidigt understryker forskarna att dessa resultat delvis kan spegla att friskare individer väljer att delta i undersökningen.

Deras slutsats är att populationsbaserad screening med sigmoideoskopi inte minskar insjuknande och dödlighet varken i väntad omfattning eller inom väntat tidsintervall.

Forskarna efterlyser därför att man börjar utvärdera andra screeningmetoder, som till exempel koloskopi där man undersöker hela tjocktarmen, i stället för att vänta på längre uppföljningsdata i den aktuella studien.

Undersökningen presenteras i dag, måndag, på kongressen Digestive Disease Week i Chicago, USA, och publiceras samtidigt online av tidskriften British Medical Journal.

Läs abstract:

British Medical Journal, publicerad online den 1 juni 2009

Ämnen i artikeln:

Kolorektal cancer

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev