Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cancer

Sjukdomars dödlighet skiljer mellan landsting

Publicerad: 25 februari 2008, 15:41

Landstingens förmåga att behandla och förebygga dödliga sjukdomar skiljer sig åt, visar en ny rapport


Åtgärdbar dödlighet är ett internationellt begrepp som beskriver dödligheten i sjukdomar som bedöms gå att påverka med förebyggande eller behandlande insatser.

Den åtgärdbara dödligheten delas upp i sjukdomar där dödligheten kan påverkas av sjukvårdens insatser, exempelvis diabetes, astma och magsår, och dödlighet i sjukdomar som kan påverkas genom hälsopolitiska insatser. Exempel på hälsopolitiskt påverkbara sjukdomar är lungcancer och levercirros.

I rapporten, som presenteras av Folkhälsoinstitutet, har den åtgärdbara dödligheten i landet studerats och jämförts mellan landstingen.

Resultaten visar att dödligheten i de sjukdomar som kan påverkas av sjukvårdens insatser skiljer sig åt mellan olika landsting. Landstinget i Gävleborg och Gotlands kommun pekas ut som två sjukvårdshuvudmän där dödligheten i dessa sjukdomar är högre än resten av landet. För Gävleborg gäller det främst dödlighet i cancer i livmoderhalsen och cerebrovaskulära sjukdomar. I Gotlands fall handlar det om bland annat diabetes och kronisk luftrörskatarr.

När det gäller dödlighet i tobaks- och alkoholrelaterade sjukdomar, som klassificeras som sjukdomar som kan påverkas genom hälsopolitiken, har Stockholms läns landsting ett högre dödstal för samtliga sjukdomar.

Rapportförfattaren skriver att skillnaderna mellan de olika landstingen tyder på att utformningen av sjukvården kan vara av stor betydelse för folkhälsan i landet.

Läs rapporten "Åtgärdbar dödlighet" på FHI:s hemsida.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev